تشکر حضرتی از شورای منطقه در نطق میان دستور • فارویت

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

تشکر حضرتی از شورای منطقه در نطق میان دستور

دسته بندی : تکنولوژی تاریخ : پنج شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷


لازم می دانم از شورای منطقه پایتخت که با تدبیر در یک فرآیند دموکراتیک با اســـــتفاده از پایان مشورتهای صاحب نظران یکی از بهترین فرخانومدان کشور را که در تخصص و تعهد جزء بهترین‌هاســـــت به عنوان منطقهدار پایتخت انتخاب انجام، تشکر کنم.

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: برجام یک توافق دو جانبه میان ایران و آمریکا نیست که اکنون با خروج آمریکا ملغی انجام گرفته باانجام گرفت. این توافقنامه به صورت تعدادجانبه تنظیم انجام گرفته اســـــت و از حمایت سازمان ملل برخوردار اســـــت.

الیاس حضرتی در نطق میان دستور در جلسه علنی امروز ضمن تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان بیان انجام: لازم می دانم از شورای منطقه پایتخت که با تدبیر در یک فرآیند دموکراتیک با اســـــتفاده از پایان مشورتهای صاحب نظران یکی از بهترین فرخانومدان کشور را که در تخصص و تعهد جزء بهترین‌هاســـــت به عنوان منطقهدار پایتخت انتخاب انجام، تشکر کنم.

وی در ادامه اظهار انجام: توافق برجام محصول ایجاد یک عزم ملی برای گفت‌وگو با جهان و حل و فصل مسائل فی‌مابین از طریق مذاکره اســـــت. دشمنان از طریق طراحی‌ پلن‌های حساب انجام گرفته درصدد بودند که تفاهم جهانی علیه جمهوری اسلامی ایران ایجاد کنند و ایران را در انزوای تکمیل قرار دهند. متاسفانه برخی از اقدامات انجام انجام گرفته در داخل نیز به پلن دشمن کمک انجام و وضعیتی پدید آمد که بدون ایجاد یک عزم ملی قادر به تغییر شرایط نبودیم. در آن زمان همه افراد با تدبیرهای متفاوت به این جمع بندی رسیدند که از طریق مذاکره و ابزار دیپلماتیک پلن‌های دشمنان ایران را خنثی کنند و ایران را از این انزوای تحمیلی برهانند.

حضرتی ادامه داد: برجام این رسالت را به نیکوی به انجام رساند و دکتر روحانی و ظریف تحت راهنمایی های مقام معظم رهبری و حمایت مجلس و پایان ارکان نظام در این راه کامیاب بودند و حاصل آن گشایشی بود که به صورت نسبی در تعداد سال اخیر شاهد بودیم.

نماینده آقام پایتخت در مجلس اظهار انجام: برخلاف برخی از جریانهای تندرو در داخل کشور دشمنان واقعی ملت متوجه بودند که ایران در پروژه برجام چه کار بزرگی را به سرانجام رسانده اســـــت و به همین دلیل پایان تلاش خود را مصروف ناتوان گذاشتن برجام انجامند. ترامپ و حامیان جنگ طلب او در درون هیئت حاکمه آمریکا و جوانان خامی که در عربستان به قدرت رسیدند، در یک ائتلاف آشکار در کنار هم قرار گرفتند تا در مرحله نخست جمهوری اسلامی را از نتایج اقتصادی و سیاسی برجام محروم کنند و در مرحله بعد این توافق جهانی با خروج آمریکا تضعیف شود و در نهایت کاری کنند که ایران اپایان برجام را اعلام کند و همه چیز به شرایط قبل از برجام برگردد.

حضرتی خاطرنشان انجام: آگاهی ما از این پلن دشمنان ایجاب می کند که عجولانه دررابطه با برجام تصویر‌العمل نشان ندهیم و هیچ فرصتی را که برجام برای ایران به وجود آورد اســـــت مطابق میل ترامپ و نتانیاهو از دست ندهیم. در شرایط کنونی تلاش برای حفظ توافق برجام بدون حضور آمریکا یک دنبال حیاتی برای جمهوری اسلامی ایران اســـــت. برجام یک توافق دو جانبه میان ایران و آمریکا نیست که اکنون با خروج آمریکا ملغی انجام گرفته باانجام گرفت. این توافقنامه به صورت تعدادجانبه تنظیم انجام گرفته اســـــت و از حمایت سازمان ملل برخوردار اســـــت و تعدادین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران را تعلیق انجامه اســـــت. بنابراین نباید ما اجازه دهیم چنین توافقی بدون پشتوانه کارشناسی و تصویر‌العمل احساسی تعلیق شود.

وی تصریح انجام: مذاکره با کشورهای باقیمانده در برجام به منظور گرفتن تضمین لازم برای وفاداری آنها به مفاد برجام باید با تدبیر ادامه یابد. طرح شکایت حقوقی علیه آمریکا به عنوان طرف ناقض برجام باید پیگیری شود. در این شرایط خروج فوری ایران از برجام تکمیل پروژه‌ای اســـــت که آمریکا و اسرائیل و عربستان آن را شروع انجامند. هوشیاری انقلابی ایجاب می کند در زمین آنها گیم نکنیم حتی اگر کشورهای اروپایی در کنار آمریکا قرار بگیرند و دستاورد جمهوری اسلامی از برجام ناچیز باانجام گرفت، بازهم باید تعلیق تعهدات را جایگزین خروج از برجام انجام تا این سندی که مفاد آن به نفع ایران اســـــت از نظر حقوق بین‌المللی معتبر باقی بماند و بازگشت به آن در شرایط دیگر امکانپذیر باانجام گرفت.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: مقابله با طرح جدید آمریکا پیش از اقدامات دیپلماتیک در خارج به ایجاد تفاهم ملی در داخل نیاز دارد. اگر آقام در جریانات سیاسی داخلی پشتیبان سیاســـــت‌های حتمی نظام باشند، هیچ توطئه و اقدام خارجی به کشور ضربه نخواهد زد. باید در راه ایجاد وحدت و تفاهم ملی حرکت کنیم. نمی شود همه گسل‌های اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و اقتصادی را فعال نگه داشت و از یکپارچگی صحبت انجام. یکی از گسل‌های موجود در جامعه شقاق سیاسی میان دو جریان اصلی سیاسی کشور اســـــت.

حضرتی در پایان گفت: متاسفانه عزم یک طیف برخوردار از قدرت و حاکمیت برای حذف رقیب سیاسی خود وضعیتی را پدید آورده اســـــت که بخش بزرگی از جامعه سیاسی ایران در حاشیه قرار گرفته اســـــت. عقل سیاسی حکم می کند سلیقه‌های سیاسی گوناگون در حکومت باانجام گرفت اما آقام قدرت انتخاب در درون حکومت را داشته باشند اما متاسفانه بی تدبیری‌های مداوم منجر انجام گرفت برخی از آقام از ایجاد تغییرات مثبت در درون مایوس شوند و نگاه خود را به بیرون از نظام معطوف کنند.