تحلیل نقل کردگوی وزارت امور خارجه از علل عصبانیت ترامپ و نتانیاهو از برجام • فارویت

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷


نقل کردگوی وزارت خارجه کشورمان تاکید انجام : برجام خدعه ایران‌هراسی و ایران‌ستیزی را بی اثر ساخته اســـــت و پایانی تحرکات ایذایی، سینه چاک دادن‌ها، هتاکی‌ها، فحاشی‌ها و کف به دهان آوردن‌های ترامپ و نتانیاهو را نیز بایستی در این واقعیت جست‌وجو انجام.

به نقل فارویت نیوز به گرازش از ایسنا ،  بهرام قاسمی در یادداشتی تحلیلی که آن را در اختیار این رویدادگزاری قرار داد، نوشت: از حدود یک دهه قبل تا زمان تحقق توافق هسته‌ای موسوم به برجام با شش قدرت جهانی ، به مدد تلاش‌های وسیع و همه‌جانبه آمریکا و هم‌پیمانان جهانی و شرکای ناحیه‌ای‌اش از جمله رژیم صهیونیستی و به صورت حتم برخی اقدامات شتاب‌زده و اظهارات نسنجیده دولتآقاان وقت، موضوع فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان تبدیل به مساله و سپس چالش و نهایتا بحرانی جهانی انجام گرفته بود. موضوع فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان به بهانه‌ای بزرگ و ابزاری قدرتمند در اختیار کشورهای معارض نظام اسلامی از جمله دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی بدل گردید که به وسیله آن به سادگی توان جذب و جلب افکارعمومی جهانی علیه کشورمان را به دست آورده و تبدیل به بهانه‌ای برای ایران هراسی و ایران‌ستیزی در سطح وسیعی از افکار عمومی، مقامات حتمی، مسئولان دولتی، رسانه‌های بین‌المللی و حتی نهادها و سازمان‌های بین‌المللی انجام گرفت.

حافظه ملت ایران به نیکوی به یاد دارد که در سال‌های نه تعدادان دور، چگونه کشورمان به مساله‌ای جهانی و موضوعی ذیل “تهدید صلح و امنیت جهانی” تبدیل انجام گرفته و قدرت‌های معارض و متخاصم از جمله ایالات متحده آمریکا و هم پیمانان ناحیه‌ای‌اش، به چه سادگی امکان اجماع سازی علیه کشورمان را به کف آورده و بی محابا از این حربه در اعمال انجام گرفتیدترین و بی‌رحمانه‌ترین تحریم‌ها و محدودیت‌ها بهره می‌بردند.

 با تصمیمات و سیاســـــت های اصولی نظام اسلامی و با آرزونجام اعتدالی و ساخانومده دولت یازدهم در جهت تعامل فعال با جهان و نهایتا اتخاذ راهبرد نرمش قهرمانانه و آرزونجام برد – برد در موضوع هسته‌ای؛ ثمره مذاکرات هسته‌ای یعنی توافقی عادلانه، منصفانه و خردمندانه موسوم به برجام به بار نشست و این توافق و شرایط پسا -برجام دستاوردهای چشمگیر و اساسی در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، بین المللی و … به بار آورد. معذلک شاید بتوان بزرگترین و حیاتیترین رهاورد برجام را در شکست انگاره موهوم اجماع سازی جهانی علیه کشورمان و ناکامی مثلث شوم آمریکا – رژیم صهیونیستی – رژیم سعودی در پیشبرد پروژه ایران‌هراسی و ایران‌ستیزی دانست. این همان نکته اساسی و کلیدی اســـــت که رییس محترم جمهور نیز در نقل کردرانی اخیر خود در دانشگاه پایتخت بدان اشاره انجام. به تعبیر ایشان دستاورد برجام به گونه ای اســـــت و شعاع اثرگذاری آن به حدی اســـــت که ترامپ و ترامپیست‌ها با همه ترفندها و حیله ها و بدعهدی ها قادر به بازگشت شرایط به دوران پیشا – برجام نخواهند بود.

 درواقع نکته ظریف ولی مغفول مانده و پنهان از دیدگان این اســـــت که هرتعداد مذاکرات هسته‌ای و توافق برجام فقط و فقط متمرکز بر موضوع فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان بود و اساسا ورای آن هیچ‌گونه مذاکره‌ای صورت نگرفت؛ معذلک شعاع حرکتی و گستره اثرگذاری این توافق بسی فراتر از موضوع هسته‌ای بوده و به مدد سیاســـــت خردمندانه نظام اسلامی و دیپلماسی هوشمندانه مذاکره کنندگان، توافق هسته‌ای باعث ایجاد تفرقه و تجزیه جبهه مقابل و برهم خوردن اجماع بین‌المللی گشته و خدعه ایران هراسی و ایران ستیزی را بی اثر ساخته اســـــت. این دستاورد، حکما دستاورد ناچیز و اندکی نیست بلکه از اصل توافق نیز با ارزش‌تر و با اهمیت‌تر اســـــت. لذا اغراق نیست چنانچه سیاســـــت اصولی نظام اسلامی و سیاســـــت خارجی اعتدال گرایانه دولت کنونی، همراه با دیپلماسی موفق دکتر ظریف را باطل السحرِ توطئه‌های دشمنان یا به تعبیر دیگر پادزهر ویروس ایران هراسی و ایران ستیزی بدانیم.

 توافق هسته ای برجام، توافقی معقول و منطقی بر مبنای فرمول تراضی یا برد – برد اســـــت و طبعا برای همه طرف ها واجد دستاوردها و توفیقاتی اســـــت. هرتعداد زیاده خواهی و پایانیت طلبی یکی از طرف‌های این معادله تعداد وجهی، این دستاورده را در معرض تهدید قرار داده، معذلک عقل سیاسی و خرد جمعی بر درستی راه برجام و فرجام خوش برجام برای همه طرف ها تاکید دارد. با این حال نمی توان این واقعیت را نیز کتمان نمود که برجام فراتر از یک توافق هسته ای و بده بستان معمول، واجد یک دستاورد بزرگ و تاریخی برای ملت بزرگ ایران نیز بوده و آن زدودن ابهام افکارعمومی جهانی نسبت به صداقت و حقانیت جمهوری اسلامی ایران در قضیه هسته ای اســـــت. افکار عمومی جهانی، امروز برخلاف یک دهه قبل، جمهوری اسلامی ایران را نه یک تهدید هسته ای بلکه کشوری مسئول و توانمند می‌داند که از حقوق حقه در زمینه اســـــتفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای و سایر علوم پیشرفته، برخوردار اســـــت. افکارعمومی جهانی، امروز هم حقوق هسته ای ایران را به حتمیت شناخته و هم درستی راه منتهی به برجام را تائید می‌کند. افکارعمومی جهانی و اکثر قریب به اتفاق مسئولان و مقامات کشورهای دنیا، راه برجام را به دیگر شیوه های مخاطره آمیز از جمله تهدید و تحریم و اعمال فشار سیاسی و نمایش قدرت نظامی ترجیح می‌دهند.

 رمز و راز خشم و عصبانیت سران آمریکا و رژیم صهیونیستی از برجام و توافق هسته ای را نیز بایستی در همین جا جست‌وجو انجام، دلیل که برجام قدرت اجماع سازی علیه کشورمان را از آنها سلب انجامه و خدعه ایران هراسی و ایران ستیزی را بی‌اثر ساخته اســـــت و پایانی تحرکات ایذایی، سینه چاک دادن‌ها، هتاکی ها، فحاشی ها و کف به دهان آوردن‌های ترامپ و نتانیاهو را نیز بایستی در این واقعیت جست‌وجو انجام.

 امروز نه تنها میان مقامات ارانجام گرفت دولت آمریکا با مدیر جمهور این کشور بر سر برجام و ادامه آن اختلاف بروز انجامه، بلکه افکارعمومی جهانی نیز کاهشین همراهی با سیاســـــت‌های جاه‌طلبانه و ستیزه جویانه دولتآقاان آمریکا در موضوع برجام نشان نمی دهند. با همه این اوصاف، بدیهی اســـــت برجام حلال همه مشکلات نیست و جمهوری اسلامی ایران نیز همه تخم مرغ های خود را در سبد برجام قرار نداده اســـــت و متناسب با شرایط و گیم رقیب، گزینه های متعددی را روی میز دارد که بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت به انتخاب بهترین گزینه در بهترین زمان و شرایط ممکن دست خواهد زد. عجالتا حفظ برجام و دستاوردهای آن به خصوص شکست انگاره اجماع جهانی و ناکامی آمریکا در اجماع سازی علیه کشورمان و حمایت افکارعمومی جهانی از سیاســـــت‌های اصولی کشورمان، به عنوان یک گیمگر خردمند، بهترین گزینه موجود اســـــت.۱۱۰