تجارب معلمان در رابطه با پیک نوروزی و پیک آدینه • فارویت

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
پنج شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶

تجارب معلمان در رابطه با پیک نوروزی و پیک آدینه

دسته بندی : تکنولوژی تاریخ : سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶

تجارب معلمان در رابطه با پیک نوروزی و پیک آدینه

با بررسی هشدارات علمی و تجارب برتر تربیتی  معلمان هشدارات جالب توجهی درباره تدریس و روش های آن دستگیرمان می شود. معلمان بر این باورند که برای بهبود شیوه های نوین تدریس می بایست الگوها و روش های مختلفی را به کار برد.

 

تجارب برتر تربیتی و طراحی های تعلیمی معلمان در قالب سناریو های تعلیمی مطالب ارخانومده ای را شامل می شود. این مطالب شامل تجربیات تعلیمی می باانجام گرفت که به ما میفهماند در فرایند تدریس و یاددهی و یادگیری چه نکاتی را نباید از قلم انداخت. و چه نکاتی کمک موثری به این امر می کند.

 

در زمینه ای تجارب برتر تربیتی که گفته انجام گرفت ، وقتی به تکالیف دانش آموزان می نگریم متوجه می شویم که تکالیف دانش آموزان به صورت های مختلفی به آنها داده می شود و در هر نوع تکلیف فلسفه ای هست ! (این را معلمان می گویند…)

 

مثلا تکلیف شب برای این اســـــت که دانش آموزان دروس داده انجام گرفته را تمرین کنند و آن را در خانه به تنهایی یا به کمک والدین مرور نمایند.

 

 این یک نکته تعلیمی از تجارب برتر تربیتی اســـــت. پس باید به دانش آموزان گفت که : نگران نباشید و انقدر از تکلیف شب عصبی نشوید و به جای گیمگوشی درستان را مرور کنید که این واقعا به درد شما می خورد.

 

نکته بعدی پیک نوروزی اســـــت. پیک نوروزی نقطه قوت در امر تدریس و بازتاب فرایند یاددهی یاد گیری در طول سال و جولانگاه معلمان اســـــت.

 

همچنین در عین حال دانش آموزان از پیک نوروزی زیاد خوششان نمی آید و بر این نکته باور دارند که پیک نوروزی وقت آنها را می گیرد و تعطیلی آنها را بر هم می خانومد. آما آیا واقعا چنین اســـــت؟ در پاسخ باید گفت : خیر!

 

پیک نوروزی کمک شایانی در امر یادگیری به دانش آموزان می کند و هشدارات عمومی آنها را بالا می برد. پیک نوروزی می تواند راهگشای دانش آموزان و معلمان در طول تعطیلات عید باانجام گرفت. و نباید دانش آموزان از این تکلیف ناآسوده باشند.

 

 دانش آموزان نباید یک روزه کلیه مطالب پیک نوروزی را حل کنند! (یادم می آید خودم همین کار را می انجامم!)

 

حل انجامن یک روزه پیک نوروزی نه تنها کمکی به دانش آموزان نمی کند بلکه فقط وقت آنها را تلف می کند. دانش آموزان باید تمرکز خود را روزانه بر روی این مسئله قرار داده و هر روز تایمی را به این مسئله اختصاص دهند تا علاوه بر فرایند یادگیری به تفریحات خود هم برسند.

 

ولی مسئله تکلیف همین جا به پایان نمی رسد و یکی از تکالیف حیاتی دیگر پیک آدینه اســـــت. پیک آدینه در کنار سایر تکالیف مکمل فرایند یاددهی و یادگیری اســـــت. پیک آدینه مخصوص روزهای جمعه اســـــت و همانطور که از اسمش پیداســـــت در روزهای جمعه به دانش آموزان داده می شود.

 

(به صورت حتم روزهای چهارشنبه برای حل در روز جمعه ) دانش آموزان باید روزهای جمعه به جای به جای گیمگوشی به حل تکالیف پیک آدینه بپرداخانومد. در واقع پر انجامن وقت دانش آموزان با سایر تکالیف اگر چه دقیقا تاثیرش اثبات نانجام گرفته ولی اینکه تمرکزشان را روی درس و مدرسه نگه میدارد جای امیدواری ست.

 

با توجه به آنچه گفته انجام گرفت بانک فایل پژوهشی معلمان منبعی عظیم از فایل های پژوهشی از قبیل تجارب برتر تربیتی ، پیک نوروزی و پیک آدینه را برای معلمان ، دانش آموزان و نخستیای عزیز محیا ساخته اســـــت. عزیزان می توانند با مراجعه به این سایت از این منابع تعلیمی بهره لازم را ببرند.

 

منبع : بانک فایل پژوهشی معلمان

رپورتاژ اگهی