بهاره رهنما و همسرش در کافه مجید مظفری! تصویر

بهاره رهنما و همسرش

بهاره رهنما گیمگر کشورمان تصویر جدیدی از خودش و همسرش را منتشر انجام.

این گیمگر ۴۳ ساله به همراه همسرش به کافه مجید مظفری رفته و ساعاتی را آنجا سپری انجامند.

بهاره رهنما نوشت:

*****

یک جمعه نیکو در کافه رستوران زیبای “آمفی کافه”

که کافه “مجید مظفری”عزیز و دوست داشتنی اســـــت

در کنار دریاچه زیبای خلیج فارس محیطی زیاد جذاب و متفاوت