بعدها مشخص می‌شود لاریجانی چه نقش محوری در برجام داشته اســـــت / در مورد اقلیم انجامستان، ایران به صورت مستقل ورود نمی‌کند • فارویت

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
پنج شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶

فارویت نیوز: نماینده آقام سردشت و پیرانمنطقه در مجلس گفت: ظریف اذعان انجام که بعدها مشخص می‌شود جناب آقا لاریجانی به عنوان مدیر مجلس چه نقش محوری بر موضوع برجام داشته اســـــت.

به نقل «انتخاب»؛ رسول خضری در خصوص جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی با حضور محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان گفت: در این جلسه مباحث مربوط به برجام به صورت جدی مطرح انجام گرفت.

وی ادامه داد: جناب آقا ظریف معتقد بود که ترامپ یکی از ۶ عضو امضاکننده برجام اســـــت و در صورت نقض برجام، جمهوری اسلامی مواضع مقتدرانه خود را اعلام خواهد انجام.

به نوشته مهر، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: جناب آقا ظریف معتقد بود نقل کردرانی مدیر‌جمهور در سازمان ملل زیاد تأثیرگذار بود و اظهارات دیوانه‌وار ترامپ، خودخانومی بوده و باعث بایکوت وی در جامعه آمریکا انجام گرفت.

خضری با اشاره به تقدیر وزیر امور خارجه از ریاســـــت مجلس تصریح انجام: جناب آقا ظریف اذعان انجامند که بعدها مشخص می‌شود جناب آقا لاریجانی به عنوان مدیر مجلس چه نقش محوری بر موضوع برجام داشته اســـــت.

وی افزود: در بخش دیگری از جلسه محمدجواد ابطحی نماینده آقام خمینی‌منطقه در مجلس شورای اسلامی نظرات خود را بیان انجام؛ وی معتقد بود که باید دولت متن برجام را قوی‌تر می‌نوشت و نقاط ضعف آن را برطرف می‌انجام.

خضری ادامه داد: وزیر امور خارجه در پاسخ به ایشان گفت برجام به نفع ملت ایران بوده و همین امر موجب عصبانیت و دیوانگی ترامپ و آمریکا انجام گرفته اســـــت.

عضو فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر امور خارجه تأکید داشت، جمهوری اسلامی بر مواضع خود اســـــتوار اســـــت و مذاکرات خود را با ۵ کشور اروپایی برای حفظ منافع ملت ایران ادامه خواهد داشت.

نماینده آقام سردشت و پیرانمنطقه در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: جناب آقا ظریف اعلام انجامند در مورد اقلیم انجامستان، ایران به صورت مستقل ورود نمی‌کند و تصمیمات به صورت سه‌جانبه با عراق و ترکیه اتخاذ می‌شود؛ مذاکراتی بین اقلیم و دولت مرکزی بغداد برای تکلیف اوضاع در جریان اســـــت.

وی خاطرنشان انجام: جناب آقا بروجردی مدیر کمیسیون امنیت ملی و سیاســـــت خارجی مجلس شورای اسلامی هم در نقل کردانی اعلام انجام آمریکا یکی از ۶ عضو امضاکننده برجام اســـــت و نمی‌تواند برای بقیه کشورهای تعیین تلکیف کند؛ اتحادیه اروپا باید مواضع خود نسبت به برجام را شفاف کند.۱۱۰