بستری انجام گرفتن فردوس حاجیان معروف به عمو فردوس • فارویت

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶

بستری انجام گرفتن فردوس حاجیان معروف به عمو فردوس

دسته بندی : تکنولوژی تاریخ : چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۶

فردوس حاجیان ، معروف به عمو فردوس در بیمارستان بستری انجام گرفت.

فردوس حاجیان  جانباز ۵۰ درصد شیمیایی در بیماســـــتان  بستری انجام گرفت!

سارا حاجیان دختر فردوس حاجیان با انتشار پستی در صفحه توییتر خود از آقام خواســـــت برای شفای پدرش دعا کنند. فردوس حاجیان به دلیل فلج ناگهانی عصب صورت در بیمارستانی در ساری بستری انجام گرفت.

حاجیان از جانبازان شیمیایی و اعصاب و روان جنگ تحمیلی می باانجام گرفت که به شغل آموزگاری و تالیف کتب درسی مشغول بود.

پست سارا حاجیان دختر عمو فردوس برای پدرش

پست سارا حاجیان دختر عمو فردوس برای پدرش