برای ارتقای سطح روابط ابداًح‌طلبان با رهبری تلاش می‌کنیم • فارویت

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷

فارویت نیوز: ابداًح‌طلبان پس از آن‌که درپی برخی محدودیت‌های سیاسی ناشی از حوادث پس از انتخابات ریاســـــت جمهوری در سال ۸۸ تصمیم گرفتند با بازتعریف ساختار تشکیلاتی خود بار دیگر خود را به مرکز قدرت و تصمیم‌گیری در کشور برسانند، با تدبیر زیرکانه حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد خاتمی به‌سراغ دیگر یزدی جریان ابداًحات رفتند؛ جناب آقا با سری نقره‌ای و دلی محتاط که به‌ویژه در آن بخانومگاه حساس، زیاد از هر کسی می‌توانست در راه جلب اعتماد مجدد حاکمیت و بازگرداندن جریان ابداًحات به محور تصمیمات سیاسی و سیاســـــت‌گذاری در کشور مثمرثمر باانجام گرفت؛ بماند که همین مشی محتاط و اعتدالی که خواه‌ناخواه به متن جریان ابداًحات نیز تسری یافته، با هم انتقاداتی را هم علیه‌ آنها برانگیخته اســـــت.

محمدرضا عارف که حالا علاوه بر ریاســـــت شورای‌عالی سیاســـــت‌گذاری ابداًح‌طلبان، وارد نهاد قانون‌گذاری انجام گرفته و ریاســـــت فراکسیون امید را برعهده دارد، در شرایطی که محمدخاتمی هر روز با محدودیت‌هایی تازه دست و پنجه نرم می‌کند، مسئول هدایت جریان ابداًحات اســـــت و واقعیت این‌که فارغ از همه آن انتقادها، لااقل در بخانومگاه‌های انتخاباتی نسبتاً موفق بوده اســـــت؛ توفیقاتی که در یک پرش سه‌گام، ابداًح‌طلبان را حداقل روی کاغذ از حاشیه به مرکز رساند و درکنار پیروزی‌های عمدتاً نمادین و نسبی در انتخابات مجالس رویدادگان رهبری و شورای اسلامی، نتایجی امیدبخش در ۲ انتخابات ریاســـــت‌جمهوری و یک انتخابات شوراها به‌همراه آورد.

و اکنون در آستانه گام چهارم به نظر می‌رسد جریان ابداًحات زیاد از هر زمان دیگری نیازمند ابداًحات درونی اســـــت؛ بنابراین به‌منظور بررسی این وضعیت خاص تاریخی و تحلیل آخرین موضوعات سیاسی کشور پای صحبت‌های عارف نشستیم که حالا تعداد وقتی اســـــت، پس از آن‌که چشم راســـــتش را ـــــ‌با هم با غلامعلی حدادعادل، به تیغ جراحی وزیر فعلی بهداشت سپرد، دیگر از پشت عدسی به جهان نمی‌نگرد!

عارف در ابتدای این گفت‌وگوی مفصل که در آن درباره مسائلی مختلف، اعم از خطر انشعاب درونی و ملاحظات و مشقات بستن لیست‌های انتخاباتی و ائتلاف با جریان اعتدال تا نحوه تعامل با دولت روحانی و حاکمیت، رابطه ابداًح‌طلبان با رهبری، چگونگی تعامل این جناح سیاسی با شورای نگهبان و مسائل حزبی و همچنین جزئیات عملانجام ۱۶ ماهه فراکسیون امید مجلس صحبت انجامه، به بیان مقدماتی درباره برخی دشواری‌ها و ناملایمات جریان ابداًحات در سال‌های پس از انتخابات ۸۸ پرداخت که روز یکشنبه هفته جاری منتشر انجام گرفت و حال در ادامه، بخش نخست این گفت‌وگوی مفصل را که با محوریت مسائل مربوط به شورای‌عالی سیاســـــت‌گذاری ابداًح‌طلبان تنظیم انجام گرفته، می‌خوانیم و در روزهای آتی هم قسمت دوم این مصاحبه تفصیلی با محوریت مسائل فراکسیون امید و اوضاع ابداًح‌طلبان در پارلمان منتشر می‌شود.

 

 

اخیراً در جلسه‌ای خطر اصلی جریان ابداًحات را «انشعاب درونی» عنوان انجامید. همچنین در یک مصاحبه بحث‌برانگیز درباره احتمال عدم‌ائتلاف با جریان اصولگرایان معتدل در انتخابات ۹۸ و ۱۴۰۰ نقل کرد گفتید. جریان ابداًحات چه پلن‌ای برای مدیریت این فضای پُرچالش دارد که از طرفی با خطر «انشعاب درونی» مواجه نشود و از دیگرسو، ضمن ورود غیرائتلافی به عرصه انتخابات، پیروزی‌اش را تضمین کند!


 

 

لزوم حفظ انسجام درونی باوجود اختلاف‌نظرها


اصولاً جریان‌های سیاسی وقتی در موضع پیروزی قرار می‌گیرند، با تهدید روبرو می‌شوند؛ دلیل که در موضع شکست اساساً تهدیدی وجود ندارد. از آن‌جا که ما در ۳ گام گذشته پیروز صحنه سیاسی بودیم، طبیعتاً باید به این تهدیدات توجه داشته باشیم. در ۲ گام نخست و در واقع تا انتخابات ۹۶، عمده تهدیدات جریان ابداًحات از بیرون جریان بود اما به تدریج و پس از آن‌که جریان رقیب واقعیت حضور موثر و فعال ابداًحات را پذیرفت، عرصه برای تهدیدات درونی بازتر انجام گرفت؛ دلیل که متداوم هنگامی که وارد مصادیق می‌شویم، اختلاف‌نظرها خودنمایی می‌کنند.

به هر حال ما برای تعداد نامزدها و لیست‌های انتخاباتی‌مان سقفی داریم و باید با سازوکاری جلو برویم که کاهشین انتقادها را به همراه داشته باانجام گرفت؛ حال آن‌که هر سازوکار و ساختاری منتقدانی دارد. در انتخابات شورای منطقه اخیر با یک سازوکار دموکراتیک، بستن لیست‌ انتخاباتی را از طریق رای‌گیری در شورای‌عالی سیاســـــت‌گذاری دنبال انجامیم اما با این حال، انتقاداتی مطرح انجام گرفت و برخی گفتند این آرزونجام، بی‌توجهی به «نخبگی سیاسی» اســـــت و اگر صرفاً به سمت نخبگان برویم، عده‌ای می‌گویند دلیل این سازوکار، دموکراتیک نیست. درمجموع وقتی وارد مصادیق می‌شویم، اختلاف‌نظرها خودنمایی می‌کند و حیاتی این اســـــت که علی‌رغم این اختلاف‌نظرها، انسجام و اتحاد درونی را مدنظر قرار دهیم.

 

 

و راهکارتان در بحث ائتلاف یا عدم‌ائتلاف با جریان اعتدال در ادامه راه؟!


 

 

مشکل این بود که موتلف‌ ما، ائتلاف را تا درب بهارستان می‌خواســـــت


باتوجه به فضایی که پس از انتخابات سال ۹۲ ایجاد انجام گرفته بود و از آن‌جا که شعار ما «اخلاق، عقلانیت و خردجمعی» بود، معتقد بودیم باید همراهی با نزدیکان دولت در ادامه راه لحاظ کنیم. به صورت حتم این ائتلاف حتمی نبود اما در انتخابات مجلس دهم در سال ۹۴ به‌صورت نانوشته در یک ائتلاف با جریان «اعتدال» قدم به عرصه گذاشتیم و در انتخابات هم موفق انجام گرفتیم اما مشکلی که در ادامه پیش آمد، این بود که مؤتلف ما این ائتلاف را صرفاً تا درب بهارستان می‌خواســـــت.

 

 

بعضی از مؤتلفان در مجلس عملاً رودرروی‌مان قرار گرفتند


در این میان، بخشی از این افراد صرفاً خودشان را کنار کشیدند اما بعضی دیگر عملاً در مجلس رودرروی ما قرار گرفتند و به گفتمانی که آن‌ها را به مجلس فرستاده بود، پشت انجامند و بنابراین، ائتلاف دوام نیاورد.

 

 

به ائتلاف می‌اندیشیم اما شاید به آن عمل نکنیم


با این حال، آن‌چه اخیراً مطرح انجامم این بود که نخستاً ما در هر شرایط ابتدا به ائتلاف و شرایط آن می‌اندیشیم اما این احتمال نیز وجود دارد که با آرزونجام ائتلافی وارد اقدام و عمل نشویم که به صورت حتم برخی دوستان، بخش نخست گفته بنده را نادیده گرفتند.

 

 

آن‌چه درمورد احتمال عدم ائتلاف در فردا مطرح انجامم، در انتخابات اخیر عملی انجام گرفته بود


در انتخابات مجلس دهم ما بخشی از ظرفیت خود را در ائتلافی که انجام دادیم، به غیرابداًح‌طلبان اختصاص دادیم و این مسئله برایمان هزینه‌هایی به‌همراه داشت. بنابراین  بعد از انتخابات مجلس، باید تصمیم می‌گرفتیم که آیا در گام سوم نیز حفظ این ائتلاف ضرورت دارد یا خیر. در نهایت در انتخابات شورای منطقه در سال ۹۶ وارد ائتلاف نانجام گرفتیم و درواقع آن‌چه به نوعی برای فردا مطرح انجامم، در انتخابات اخیر عملی انجام گرفته اســـــت!

مشخصاً باید بگویم حزب اعتدال و توسعه که در انتخابات مجلس بخشی از ائتلاف بود، تقاضای پیوستن حتمی به شورایعالی را مطرح انجام و عملاً به عضویت این شورایعالی درآمد. بنابر این در گام سوم در انتخابات شورای منطقه ائتلاف نانجامیم و همه‌جا به فهرست غیرائتلافی و «لیست امید» وارد رقابت انجام گرفتیم. در آن اظهارنظر هم تاکید انجامم باتوجه به روندی که ابداًحات در این ۳ گام طی انجامه و در گام سوم نیز بدون ائتلاف موفق بودیم، احتمال این‌که بدون ائتلاف به راه‌مان ادامه دهیم، وجود دارد.

 

 

تصمیم‌گیری نهایی درباره ائتلاف با اعتدال پس از دریافت نظرات نخبگان ابداًحات


ما هم‌اکنون حدود ۲ سال و نیم تا انتخابات سال ۹۸ فرصت داریم و لازم اســـــت در یک زمان معقول راهبردهای خود را مطرح کنیم و مشخص شود که در انتخابات ۹۸ با آرزونجام ائتلافی مانند انتخابات ۹۴ وارد عرصه می‌شویم یا با آرزونجام غیرائتلافیِ سال ۹۶. به هرحال بعد از جمع‌بندی عملانجاممان در انتخابات اخیر و دریافت نظرات نخبگان و شوراهای ابداًح‌طلبان مواضع خود را اعلام خواهیم انجام.

 

 

تعدد نامزدهای انتخاباتی ابداًح‌طلب یا همان «تورم نیروها» که در گفتار اخیرتان مطرح انجام گرفت، همواره راه بستن لیست‌های انتخاباتی در جریان ابداًحات را مشکل‌ساز انجامه؛ کمااینکه «لیست امید» مجلس در پایتخت باوجود آن‌که عملاً تعداد اصولگرا را درخود جای داده بود، کاهش از «لیست امید» پایاناً ابداًح‌طلبانه شورای منطقه با چالش روبرو انجام گرفت. باتوجه به ۲ مبحث «نگرانی از انشعاب درونی» و «احتمال عدم‌ائتلاف با جریان اعتدال»، راهکارتان برای حل مشکل «تورم نیروها» در انتخابات ۹۸ چیست؟!


نخستاً ائتلاف در سال ۹۴ به‌خاطر کمبود نیرو نبود و حتی برخی احزاب که در شورای‌عالی نخست گلایه انجامه و به‌نوعی در مقطعی فاصله گرفتند، حرفشان این بود که دلیل نیروهای با کیفیت ابداًح‌طلب تاییدصلاحیت انجام گرفته‌مان را کنار گذاشته و افراد غیرابداًح‌طلب را داخل لیست گذاشتیم که حرفشان درست هم بود.

 

 

سال ۹۴ به‌خاطر کبمود ابداًح‌طلبان تایید صلاحیت انجام گرفته، وارد ائتلاف نانجام گرفتیم


ما پس از طی تعدادمرحله مقدماتی در تهیه لیست ۳۰ نفره پایتخت، به یک فهرست ۶۰ نفره پایاناً ابداًح‌طلب رسیده بودیم و پس از آن بود که وارد ائتلاف انجام گرفتیم. حتی به‌عنوان مثال نفر بیست‌وششم یا بیست‌وهفتم همان لیست ۶۰ نفره که یکی از جوانان فعال ابداًح‌طلب در یکی از احزاب نیز بود، از فهرست کنار گذاشته انجام گرفت. به صورت حتم تعدادنفر دیگر هم اعتراضاتی داشتند اما آن‌ها در رده‌های بالاتر از ۳۰ و مابین ۳۱ تا ۳۵ بودند. بنابراین ما به‌خاطر فقدان نیروهای تایید صلاحیت انجام گرفته، وارد ائتلاف نانجام گرفتیم.

 

 

بحران «تورم نیروها» در شورای منطقه پنجم


 با این همه، آن‌چه از آن به‌عنوان «تورم نیروها» یاد انجامم، مربوط به انتخابات شورای پنجم بود که در مرحله آخر یک فهرست ۱۶۰ تا ۱۷۰ نفره از نیروهای ابداًح‌طلب کاردان و توانمند روبرو بودیم که حقیقتاً همگی قابلیت قرارگرفتن در لیست نهایی را داشتند و با این حال، می‌دانستیم افزایش از ۲۱ کرسی در شورای منطقه پایتخت نداریم و انتخاب ۲۱ نفر از میان ۱۷۰ نیروی کارآمد به‌مراتب مشکل‌تر از انتخاب ۳۰ نفر از میان یک فهرست ۶۰ نفره اســـــت. به هر حال با رای شورای‌عالی سیاســـــت‌گذاری لیست ۲۱ نفره پایتخت انتخاب انجام گرفتند. قطعاً در گام بعدی هم سعی خواهیم انجام، مجدداً با آرزونجامی دموکراتیک، و با رفع مشکلات و ایرادهای‌مان در گام سوم اقدام کنیم.

 

نفر بیست‌وششم یا بیست‌وهفتم همان لیست ۶۰ نفره که یکی از جوانان فعال ابداًح‌طلب در یکی از احزاب هم بود، از فهرست کنار گذاشته انجام گرفت. به صورت حتم تعدادنفر دیگر هم اعتراضاتی داشتند اما آن‌ها در رده‌های بالاتر از ۳۰ و مابین ۳۱ تا ۳۵ بودند. بنابراین ما به‌خاطر فقدان نیروهای تایید صلاحیت انجام گرفته، وارد ائتلاف نانجام گرفتیم.


 

 

ملاحظه دومی که در رابطه با این بحث به ذهن می‌رسد، بحث «تایید صلاحیت‌ها» اســـــت. باتوجه به تاکیدی که بر تغییر دیدگاه حاکمیت نسبت به جریان ابداًحات و تعامل مثبت با شورای نگهبان دارید و معتقدید احتمالاً در انتخابات سال ۹۸ حتی با «تورم نیروها» روبرو خواهید بود؛ آیا جریان ابداًحات پلن مشخص و مدونی برای تعامل با شورای نگهبان دارد؟! آن هم در شرایطی که تجارب قبلی نشان می‌دهد که این شورا، ۵۲ نفر از نمایندگان مجلس اصولگرای نهم را هم در مرحله نخست ردصلاحیت انجام و درنهایت نیز زیادی از این نمایندگان و همچنین زیادی از چهره‌های خارج مجلس ردصلاحیت انجام گرفتند. تکلیف ابداًح‌طلبان هم که روشن اســـــت. آیا پلن مشخصی دارید که حداقل نمایندگان فعلی فراکسیون امید با خیالی آسوده وارد رقابت انتخاباتی شوند.


آرزونجامی که در دهه ۹۰ بر پایه شعار «اخلاق، عقلانیت و خردجمعی» دنبال انجامیم، این بود که «زاویه ایجادانجام گرفته» بین جریان ابداًحات و برخی نهادهای حاکمیت را کم کنیم  و از بین ببریم و حقیقتاً در این راه نیز تاکنون موفق گام برداشته‌ایم.

 

 

رقبایی که زمانی از پایان ابداًحات نقل کرد می‌گفتند، امروز اصالت‌مان را پذیرفته‌اند


برخی تحلیل‌گران جریان رقیب که از نابودی و پایان گفتمان ابداًحات نقل کرد می‌گفتند، امروز از اصالت این جریان نقل کرد گفته و معتقدند که ابداًحات در کنار جریان اصولگرایی، ۲ جریان اصیل سیاسی کشور هستند و ما نیز معتقدیم دو طرف سازوکار رقابت در عین رفاقت در فضای سیاسی را تا حدودی پذیرفته اند . به همین دلیل هم بود که در ادامه این راه، بحث «گفت‌وگوی ملی» را مطرح انجامیم. درواقع پس از آن‌که زمینه‌ای مساعد ایجاد انجامیم که رقیب، ابداًح‌طلبان را با تعابیری بی‌اساس همچون «بی‌دینی»، «لامذهبی» و «ضدانقلابی» توصیف نکند، از «گفت‌وگوی ملی» نقل کرد گفتیم.

حدود مهرماه یا آبان‌ماه سال گذشته بحث «گفت‌وگوی ملی» را مطرح انجامیم. برآورد ما این بود که برای تحقق و عملیاتی انجامن این حیاتی، بهترین راه این اســـــت که موضوع را ابتدا در پارلمان مطرح کنیم و قرار انجام گرفت این مسئله در نطق میان‌دستور جناب آقا ماخانومی در صحن عنوان شود. در ادامه راه نیز کمیته‌ای در فراکسیون امید با این عنوان تشکیل انجام گرفت و در این رابطه قدم برداشتیم.

 

 

تعامل با شورای نگهبان در چارچوب «گفت‌وگوی ملی»


یکی از پلن‌های ما در این راســـــتا، بحث تعامل و گفت‌وگو با شورای نگهبان در جریان تایید صلاحیت‌هاســـــت و ان‌شاءالله سعی خواهیم انجام فضا را به‌سمتی ببریم که شورای نگهبان به‌طور تکمیل در چارچوب قانون عمل کند و از اقدامات و آرزونجام سلیقه‌ای و جناحی در این رابطه پرهیز کند. هم‌اکنون هم تعامل زیاد نیکوی را آغاز انجامیم و فرصت نیکوی نیز در فردا داریم.

 

 

اســـــتفاده از فرصت نظارت بر انتخابات شوراها برای جلب اعتماد شورای نگهبان


این مسئله همچنین در انتخابات شوراها که نظارت برعهده مجلس بود، انجام انجام گرفت و سعی انجامیم از این فرصت نیز برای جلب اعتماد حاکمیت اســـــتفاده کنیم. باتوجه به این‌که اکثریت نمایندگان هیات نظارت بر انتخابات شوراها را اعضای فراکسیون امید تشکیل می‌دانند و روند تایید صلاحیت‌ها را به‌شکلی پیش بردیم که تکمیلاً در چارچوب قانون عمل شود و از دوستان خواهش انجامیم، دغدغه‌ها و مسائل جناحی را به‌طور تکمیل کنار بگذارند تا فردا کسی خرده نگیرد که وقتی نظارت به دست ابداًح‌طلبان افتاد، اجازه ورود نیروهای دست‌راســـــتی به رقابت را سلب انجامند. بنابرین با تعامل حداکثری با همه نهادهای دست‌اندکار انتخابات، امیدواریم انتخاباتی پرشور و رقابتی و با حضور حداکثری آقام را در سال ۹۸ داشته باشیم.

 

پس از آن‌که زمینه‌ای مساعد ایجاد انجامیم که رقیب، ابداًح‌طلبان را با تعابیری بی‌اساس همچون «بی‌دینی»، «لامذهبی» و «ضدانقلابی» توصیف نکند، از «گفت‌وگوی ملی» نقل کرد گفتیم.


 

 

آیا جلسه‌ای با شورای نگهبان داشتید؟


هنوز برای اظهارنظر زیاد زود اســـــت اما همین‌قدر بگویم که در این مدت تعامل نیکوی با شورای نگهبان داشتیم.

 

 

و اما ملاحظه سوم در رابطه با مباحث مربوط به «ائتلاف یا عدم‌ائتلاف با جریان اعتدال» این اســـــت که آیا روند تصمیمات و نوع گیم‌سازی مؤتلف‌تان را پیش‌بینی می‌کنید؟! واقعیت این اســـــت که پس از پیروزی «لیست امید» در مجلس دهم، بدعهدی‌های متعددی درمقاطع مختلف از سوی مؤتلف جریان ابداًحات در انتخابات مجلس سر زده و در مواردی آن‌ها حتی به‌تعبیر خودتان روبروی فراکسیون امید نیز ایستادند. پیش‌بینی شما از نوع ورود مؤتلف سابق‌تان در انتخابات ۹۸ و ۱۴۰۰ چیست؟!


 

 

ورود به رقابت سیاسی با تاکید بر «هویت ابداًح‌طلبی»


ما تاکید ویژه‌ای بر «هویت سیاسی» داریم و در این سال‌های اخیر همواره بر «هویت ابداًح‌طلبی» خود پافشاری انجامه‌ایم و معتقدیم باید با حفظ این هویت سیاسی، درمقاطع حساس و بخانومگاه‌های مختلف تصمیم‌گیری کنیم.

ما عملاً در ۲ دوره گذشته انتخابات ریاســـــت‌جمهوری با آرزونجام ائتلافی وارد عرصه انجام گرفتیم و در دوره اخیر در شورای‌عالی سیاســـــت‌گذاری ابداًح‌طلبان، از جناب آقا روحانی به‌عنوان کاندیدای اصلی جریان ابداًحات حمایت انجامیم. این ظرفیت جریان ابداًحات را نشان می‌دهد که هنگامی که بحث منافع ملی به میان می‌آید، با حفظ هویت ابداًحات حاضر به گذشتن از منافع گروهی و شخصی هستیم و در همین انتخابات اخیر نیز این ابداًح‌طلبان بودند که اکثر ستادهای جناب آقا روحانی را در سراسر کشور مدیریت انجامند. بنابر این در سال ۹۸ نیز بنابه شرایط آن زمان و با بررسی آرزونجام جریان مؤتلف‌مان تصمیم می‌گیریم و معتقدیم باید با پایانی جریانات داخل نظام، تعامل حداکثری داشته باشیم اما گاهی این تعامل به ائتلاف می‌انجامد و گاهی نیز مستقل وارد انتخابات می‌شویم و حتی اگر لازم باانجام گرفت، در ادامه راه و پس از انتخابات، ائتلاف می‌کنیم. ما در انتخابات مجلس دهم عملاً به‌صورت ائتلافی وارد رقابت انجام گرفتیم ولی در انتخابات شورای اسلامی منطقه و روستا پنجم ائتلافی انجام ندادیم.

 

 

احتمال ائتلاف پس از انتخابات


متاسفانه بحث ائتلاف هنوز در فضای سیاسی کشور جا نیافتاده اســـــت. ما می‌توانیم پس از انتخابات و بعد از ورود به مجلس هم ائتلاف کنیم. ائتلاف برخلاف توقع عده‌ای از دوستان صرفاً تا زمان پیروزی در انتخابات نیست. بلکه اتفاقاً مربوط به دوران پس از پیروزی اســـــت. هنگامی که شما وارد یک نهاد تصمیم‌ساز می‌شوید، آنجاســـــت که باید به ائتلاف‌تان پایبند باشید.

 

 

حیاتیترین حاشیه «لیست امید مجلس» عدم پایبندی عده‌ای پس از ورود به بهارستان بود و حیاتیترین انتقاد به «لیست امید شوراها» حضور یا عدم‌حضور برخی چهره‌ها در این فهرست. تا چه میزان از تجارب شورای‌عالی دوم و سوم در شورای‌عالی چهارم اســـــتفاده خواهید انجام؟


قطعاً ما از گذشته درس می‌گیریم به جلو می‌رویم. ما از تجربه‌مان در انتخابات مجلس در شوراها اســـــتفاده انجامیم. میثاق‌نامه‌ لیست امید مجلس به‌زعم برخی ناظران نیم‌بند بود؛ بنابر این در جریان بستن لیست امید شوراها این میثاق‌نامه را محکم‌تر انجامیم و یکی از راهبردهای‌مان این بود که هیچیک از منتخبان حق ندارد برای پذیرفتن مناصب دیگر انصراف بدهد. بر این مسئله اصرار داشته و داریم و بر آن نظارت خواهیم انجام.

 

 

رفتارمان در شورای‌عالی سوم، نسبت به شورای‌عالی نخست و دوم تشکیلاتی‌تر بود


به صورت حتم باید بپذیریم که ما یک حزب نیستیم؛ بلکه یک جبهه هستیم و با این حال معتقدیم رفتارمان در شورای‌عالی سوم، نسبت به شورای‌عالی نخست و دوم تشکیلاتی‌تر بوده و حتماً معتقدیم در گام‌های بعدی باید از این هم فراتر برویم. به همین دلیل اســـــت که هم‌اکنون به‌دقت مشغول آسیب‌شناسی عملانجام شورای‌عالی سوم هستیم تا در ادوار بعد از این تجارب اســـــتفاده کنیم.

 

 

تصاحب اکثریت شوراها در ۲۱ مرکز اســـــتان


ما در حدود ۲۱ مرکز اســـــتان‌ها اکثریت کرسی‌های شوراها را به‌دست آوردیم و هم‌اکنون در حال آسیب‌شناسی عملانجاممان در تهیه لیست و در ادامه، عملانجام شوراها هستیم.

در این راســـــتا نسبت به تشکیل کارگروهی در شورای‌عالی سیاســـــت‌گذاری ابداًح‌طلبان برای ارزیابی عملانجام و نظارت بر منتخبان لیست امید شوراها اقدام انجامیم که طی روزهای فردا رسماً فعالیت خود را آغاز می‌کند تا با تعامل، نظارت و ارزیابی عملانجام منتخبان، کارآیی این شوراها را ارتقا بخشیم و در عین حال از تجارب به‌دست آمده در انتخابات ۹۸ اســـــتفاده کنیم. بنابراین قطعاً با آسیب شناسی عملانجام شورای‌عالی دوم و سوم و اســـــتفاده از پیشنهادها و نقطه‌نظرات نخبگان و احزاب و علاقمندان به این گفتمان، دور بعدی شورای‌عالی با سازوکار معقول‌تری شکل خواهد گرفت.

 

 

بگذارید کمی به جزئیات انتقادات به این دو لیست انتخاباتی هم بپردازیم. یکی از انتقادها به عملانجام شورای‌عالی سوم، مسائلی بود که در مورد دریافت مبالغ نقدی از برخی اعضای لیست امید مطرح انجام گرفت؛ در این رابطه توضیح می‌دهید؟!


 

 

دریافت پول از اعضای لیست امید شوراها صحت ندارد


این مسئله صحت ندارد درخواســـــتم این اســـــت که اگر موردی به‌صورت مستند وجود دارد، در اختیارمان قرار دهند تا پیگیری کنیم. آن‌چه مطرح انجام گرفت نیز ارتباطی به شورای‌عالی نداشت و صرفاً بحثی مربوط به مسائل داخلی یکی از احزاب بود. خواهشم این اســـــت که اگر یک نفر اعم از کاندیداهایی که در لیست قرار گرفتند یا بیرون لیست ماندند، مدعی اســـــت که به یکی از اعضای شورای‌عالی یک ریال پرداخت انجامه، موضوع را مستند در اختیار ما قرار دهد و ما قطعاً پیگیری انجامه و به آقام نیز گزارش خواهیم داد.

 

 

سقف ۱۰۰ میلیون برای هر یک از اعضای لیست امید ازسوی خود اعضاء مطرح انجام گرفت


به صورت حتم فراموش نکنیم که انتخابات هزینه دارد. ما هزینه حداقلی که برآورد انجام گرفته بود را تعداد قسمت انجامیم و گفتیم یک قسمت از این مبالغ باید توسط کسانی که در لیست قرار می‌گیرند، پرداخت شود که این مسئله مربوط به ۲۱ نفر لیست پایتخت بود و قرار بود این ۲۱ نفر در مجموع یک میلیارد تومان برای هزینه‌های مربوط به تبلیغات پرداخت کنند؛ بنابر این کف ۵۰ میلیون را برای هر یک از این ۲۱ نفر در نظر گرفتیم که در جلسه‌ای که خود اعضای لیست برگزار انجامند، این مبلغ را تا ۱۰۰ میلیون برای هر نفر افزایش دادند اما فکر می‌کنم تا امروز زیادی از این ۲۱ نفر هنوز این مبلغ را پرداخت نانجامند؛ ستاد انتخاباتی هنوز بدهی‌های زیادی دارد. بنابر این دریافت وجه از فردی برای اینکه در لیست قرار گیرد را به‌انجام گرفتت تکذیب می کنم.

 

اگر یک نفر اعم از کاندیداهایی که در لیست قرار گرفتند یا بیرون لیست ماندند، مدعی اســـــت که به یکی از اعضای شورای‌عالی یک ریال پرداخت انجامه، موضوع را مستند در اختیار ما قرار دهد و ما قطعاً پیگیری انجامه و به آقام هم گزارش خواهیم داد.


 

 

باقی هزینه‌های لیست امید از کجا تامین انجام گرفت؟!


 

 

ستاد انتخابات پایتخت هنوز هم بدهی دارد!


باقی هزینه نیز بنا بود بخشی توسط احزاب و بخشی نیز توسط علاقمندان تامین شود که هنوز هم برخی از این مبالغ پرداخت نانجام گرفته و ستاد انتخابات پایتخت هنوز هم بدهی‌هایی دارد.

 

 

بحث دیگر درباره عملانجام شورای‌عالی سیاســـــت‌گذاری ابداًح‌طلبان این اســـــت که به هر حال این شورای‌عالی در جریان انتخابات اخیر ستادهای مختلفی در سراسر کشور راه‌اندازی انجام که اکنون شاهدیم برخی از این ستادها به‌صورت مستقل به کار خود ادامه داده و بعضاً بیانیه‌هایی را درباره مسائل مختلف منتشر می‌کنند و در ادامه نیز حواشی دیگری ایجاد می‌شود؛ به‌عنوان مثال ستادی در فلان اســـــتان با انتشار بیانیه، از انتصاب اســـــتاندار جدید حمایت می‌کند و در ادامه تعداد حزب در بیانیه‌ای دیگر می‌گویند که بیانیه ستاد اســـــتان را قبول نداریم. سوالم این اســـــت که شورای‌عالی سیاســـــت‌گذاری قرار اســـــت به چه سمتی برود؟! آیا قرار اســـــت این شورای‌عالی با گسترش حوزه فعالیت‌های خود تبدیل به پارلمان ابداًحات شود؟


 

 

لزوم تصمیم‌گیری و موضع‌گیری شوراهای اســـــتانی باتوجه به ضرورت حفظ انسجام


برای ما حفظ وحدت و انسجام یک اصل اســـــت و از شوراهای اســـــتانی هم همواره خواســـــته‌ایم باتوجه به ضرورت حفظ انسجام و ارتقاء آن و در چارچوب ضوابط و مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی تصمیم‌گیری یا موضع‌گیری کنند. نباید اختلاف‌نظرهای طبیعی در امور اجرایی و دیگر مسائل، باعث به‌هم خوردن انسجام شود.

 

 

این‌که شورای‌عالی سیاســـــت‌گذاری تبدیل به پارلمان ابداًحات شود، نیاز به زمان دارد


در مورد سمت‌گیری فردا شورای‌عالی به‌طور طبیعی بحث‌هایی مطرح اســـــت و اینکه به پارلمان ابداًحات تبدیل شود یا نه نیاز به زمان دارد و قطعاً نظر احزاب ابداًح‌طلب در این مورد زیاد موثر و حیاتی اســـــت.

 

 

اخیراً جناب آقا موسوی لاری از تشکیل یک اتفاق فکر در شورای‌عالی سیاســـــت‌گذاری ابداًح‌طلبان رویداد داده اســـــت. این درحالی اســـــت که هر یک از احزاب نیز اتاق‌‌‌فکرهای جداگانه‌ای دارند و جناب آقا خاتمی نیز یک جمع مشورتی دارد. سوال این اســـــت که آیا پلن‌ای برای ایجاد انسجام دارید که برآیند نظرات پایانی این اتاق‌های فکر یک‌جا تجمیع شود؟


 

 

اتاق‌های فکر جریان ابداًحات به‌صورت اجماعی عمل می‌کنند


اتاق‌های فکر متعددی در جریان ابداًحات فعال اســـــت که در مسائل کلان و حیاتی گفتمانی به‌طور طبیعی به سمت هم‌افزایی می‌روند. هم‌اکنون بنیاد باران، بنیاد امید و احزاب مختلف اتاق‌های فکر خود را دارند و طبیعتاً آن‌چنان که در این سال‌ها شاهد بودیم، برآیند نظرات این اتاق‌های فکر در کلیت جریان ابداًحات شده و این جریان به‌صورت اجماعی عمل می‌کند.

 

 

خاتمی نه تمایلی به تصمیم‌گیری فردی دارد و نه قرار اســـــت چنین باانجام گرفت


قطعاً جناب آقا خاتمی نقش محوری و کلیدی دارند. اما نه ایشان تمایلی دارند که فردی تصمیم بگیرند و نه قرار اســـــت این‌چنین باانجام گرفت. ما بارها تاکید انجامه‌ایم که جریان ابداًحات بر اساس خرد جمعی تصمیم‌گیری می‌کند و در این ارتباط وجود اتاق‌های فکر متعدد کمک‌کننده اســـــت.

 

 

کمیته تعامل در شورای‌عالی سیاســـــت‌گذاری ابداًح‌طلبان تشکیل انجام گرفت و اعلام انجامید که دیداری با جناب آقا روحانی نیز داشتید؛ آیا دیدارهای دیگری نیز در دستورکار این کمیته بوده اســـــت؟ اساساً این کمیته در این مدت چه اقداماتی داشته اســـــت؟!


 

 

فعالیت کمیته تعامل شورای‌عالی فراتر از یک دیدار با روحانی بود


فعالیت کمیته تعامل که از شورای‌عالی نخست تشکیل انجام گرفت، فراتر از یک دیدار با جناب آقا روحانی بود. دنبال اصلی این کمیته در وهله نخست، تعامل با احزاب و گروه‌های مختلف بود و اتفاقاً صرفاً منظور تعامل درون‌گفتمانی نبود و حتی با احزاب و گروه‌های جریان رقیب نیز تعامل داشتیم. در شورای‌عالی دوم نیز این کمیته فعالیت انجام و اگر به‌خاطر داشته باشید، پس از پایان کار شورای‌عالی نخست، حدود ۴، ۵ حزب ابداًح‌طلب از ادامه همکاری با شورای‌عالی کنار کشیدند که با رایخانومی‌هایی که از طریق این کمیته انجام انجام گرفت، اکثر این احزاب مجدد به جمع ما پیوستند. با برخی احزاب هم مسائلی داریم که امیدوارم حل و فصل شود.این کمیته فعال اســـــت و در صورت لزوم، دیدارهایی را با بزرگان و چهره‌های تاثیرگذار در مسائل کلان کشور خواهد داشت.

 

پس از پایان کار شورای‌عالی نخست، حدود ۴، ۵ حزب ابداًح‌طلب از ادامه همکاری با شورای‌عالی کنار کشیدند که با رایخانومی‌هایی که از طریق این کمیته انجام انجام گرفت، اکثر این احزاب مجدد به جمع ما پیوستند.


 

 

مشکل و بحث امروز این احزاب چیست؟!


به هر حال برخی دوستان درباره فردا مدیریت جریان ابداًحات مسائلی را مطرح می‌کنند. نکته حائز اهمیت این اســـــت که بحثی که از ماه‌های نخست آغاز به کار شورای‌عالی سیاســـــت‌گذاری ابداًح‌طلبان مطرح انجام گرفت، این بود که تعداد حزب ابداًح‌طلب معتقد بودند تشکیل شورای‌عالی منجر به تضعیف احزاب انجام گرفته اســـــت که حقیقتاً بنده هنوز هم متوجه اســـــتدلال‌شان نانجام گرفته‌ام و معتقدم اتفاقاً تشکیل این شورا عملاً منجر به تقویت احزاب می‌شود و انجام گرفته اســـــت.

 

 

یکی از اهداف شورای‌عالی تقویت احزاب و رسیدن به تعداد حزب فراگیر اســـــت


تعداد حزب ابداًح‌طلب از این فرصت بهره‌برداری انجامه و تعداد اعضایشان را افزایش دادند. در این راســـــتا نیز لازم اســـــت نخبگان به ما کمک کنند تا مشخص شود کدام آرزونجام در شورای‌عالی منجر به تضعیف احزاب انجام گرفته تا ما این مشکلات را مرتفع کنیم؛ دلیل که مطمئنا یکی از اهداف تشکیل شورای‌عالی تقویت احزاب ابداًح‌طلب و در نهایت رسیدن به تعداد حزب فراگیر اســـــت.

و این‌که در جلسه کمیته تعامل با جناب آقا روحانی درباره تشکیل کابینه چه گذشت؟!

 

 

ماجرای ۳ دیدار حتمی ابداًح‌طلبان با روحانی


ما با جناب آقا روحانی جلساتی داشتیم که یکی از این دیدارها ازطریق کمیته تعامل شورای‌عالی انجام انجام گرفت. و به صورت حتم کمیته تعامل فراکسیون امید نیز جلسه دیگری با رییس‌جمهوری داشت. ما درمجموع ۳ جلسه حتمی با جناب آقا روحانی داشتیم. نخستین جلسه همان دیدار شخص بنده با جناب آقا روحانی بود که درباره کلیات عملانجام دولت گفت‌وگو انجامیم. جلسه دوم، جلسه کمیته تعامل شورای‌عالی به‌همراه هیات رییسه این شورا بود که این بار هم به ابعاد دیگری از کلیات فعالیت‌های دولت پرداختیم و درباره مطالبات و توقعات آقام و نخستویت‌های کاری دولت بحث انجامیم. همچنین یک جلسه دیگر نیز ازطریق کمیته تعامل فراکسیون امید و هیات رییسه این فراکسیون برگزار انجام گرفت که هر ۳ جلسه خروجی قابل‌قبولی داشت.

ما در هیچ‌کدام از این جلسات وارد مصادیق نانجام گرفتیم که به صورت حتم ممکن اســـــت دوستان ما به‌صورت شخصی برخی مصادیق را نیز مطرح انجامه باشند که این هم طبیعی اســـــت. به هر حال، قطعاً این کمیته یا کارگروه تعامل به کار خود ادامه خواهد داد. هم‌اکنون شورای‌عالی سیاســـــت‌گذاری با اضافه انجامن تعداد نفر به اعضای این کمیته در راســـــتای تقویت آن نیز اقدام انجام و در ادامه راه از این ظرفیت بهره می‌بریم.

 

 

اخیراً صحبت‌هایی درباره تشکیل کمیته‌های دیگری نیز در شورای‌عالی مطرح انجام گرفته. لطفاً در این رابطه نیز توضیح بدهید؟!


 

 

تشکیل کارگروه پیگیری مسائل شوراها و ارتقای تعامل با فراکسیون امید مجلس


هم‌اکنون کارگروهی در هیات رییسه شورای‌عالی درحال شکل‌گیری اســـــت که قرار اســـــت به‌طور متمرکز مسائل شوراهای منطقه را پیگیری کند. قرار اســـــت این کارگروه مرکب از روسای شورای کلان‌منطقهها، منطقهداران کلان‌منطقهها، تعداد نفر از فراکسیون امید و هیات‌رییسه شورای‌عالی باانجام گرفت. از طرفی باتوجه به این‌که در این مدت اخیر شورای‌عالی آن‌چنان به عملانجام فراکسیون امید نپرداخته، قرار اســـــت تعامل با فراکسیون امید را ارتقاء دهیم. همچنین علاوه بر تعامل با فراکسیون امید مجلس و شورای منطقه، قرار اســـــت برای تعامل با دولت هم امور را با جدیت افزایش دنبال کنیم.

 

هیچ‌گاه ارتباط جریان ابداًحات با رهبری قطع نانجام گرفته اما در مقاطعی این ارتباط کمی ضعیف انجام گرفته که باید ان‌شاءالله با تعامل افزایش با دفتر مقام معظم رهبری این ارتباط را تقویت کنیم.


 

 

آیا کمیته تعامل پلن‌ای برای دیدار با رهبری ندارد؟!


فعلا خیر!

 

 

تعدادی پیش مباحثی درمورد این‌که جناب آقا جهانگیری به‌عنوان نماینده جریان ابداًحات جهت تعامل با رهبری وارد شود، مطرح انجام گرفته بود.


 

 

دیدارهای جهانگیری با رهبری جنبه شخصی دارد، نه به‌نمایندگی از ابداًح‌طلبان


جناب آقا جهانگیری هیچ‌گاه به‌عنوان نماینده شورای‌عالی سیاســـــت‌گذاری ابداًح‌طلبان دیداری نداشته اســـــت و دیدارشان جنبه شخصی دارد. کما اینکه ابداًح‌طلبان دیگر هم بر حسب مورد و ضرورت خدمت مقام معظم رهبری می رسند.

 

 

به هر حال آیا پلن‌ای برای تقویت ارتباط ابداًح‌طلبان با رهبری دارید؟ یکی از انتقادات به جریان ابداًحات همواره همین مسئله بوده اســـــت.


 

 

تلاش برای ارتقای سطح روابط ابداًح‌طلبان با رهبری


ارتباط ابداًح‌طلبان با رهبری همواره وجود داشته اســـــت. ابداًح‌طلبان نیز همچون اصولگرایان اگر نیاز به دیدار و ملاقات حضوری با رهبری داشته باشند، تقاضای وقت می‌کنند و با مکانیزیم‌هایی که وجود دارد، این دیدارها انجام می‌شود. به صورت حتم معتقدم باید ارتباط این جریان اصیل انقلاب با بزرگان نظام افزایش باانجام گرفت و سعی خواهیم انجام، انشالله ارتباط افزایشی داشته باشیم.

 

 

جناب آقا عارف! به هر حال بعضاً این‌طور احساس می‌شود آن‌چنان که جریان اصولگرا با رهبری ارتباط دارد، ابداًح‌طلبان نتوانسته‌اند ارتباط خود را تقویت کنند.


 

 

روابط‌مان با رهبری در مقاطعی ضعیف بوده اما قطع نانجام گرفته


می‌توانم بگوییم ارتباط‌مان با رهبری در مقاطعی ضعیف بوده اســـــت، نه این‌که ارتباط نداشته‌ایم. هیچ‌گاه ارتباط جریان ابداًحات با رهبری قطع نانجام گرفته اما در مقاطعی این ارتباط کمی ضعیف انجام گرفته که باید ان‌شاءالله با تعامل افزایش با دفتر مقام معظم رهبری این ارتباط را تقویت کنیم.

 

 

بحث دیگر این‌که در مدت اخیر یکی از احزاب ریشه‌دار ابداًح‌طلب در ارگان رسانه‌ای خود موضوع «تقدم اســـــتراتژی بر ایدئولوژی» را مطرح انجامه و با محوریت مسائل انتخابات ریاســـــت‌جمهوری ۱۴۰۰ به‌نوعی بر لزوم حرکت به سمت جریان اعتدال و جریان نزدیک به رییس مجلس و احتمال حمایت از علی لاریجانی در این انتخابات تاکید انجامه اســـــت.


 

 

هیچ‌کدام از ساختارها و تصمیمات جریان ابداًحات وحی مُنزل نیست


آن‌چنان که در مقدمه هم نیز اشاره انجامم، گفتمان ابداًحات از هر نوع نقد و بحثی که ازسوی نخبگان مطرح شود، اســـــتقبال می‌کند. معتقدم هیچ‌کدام از ساختارها و سازوکارها اعم از ساختار شورای‌عالی به‌عنوان محور تصمیم‌گیری جریان ابداًحات وحی مُنزل نبوده و طبیعتاً قابل‌تغییر اســـــت اما آن‌چه برای ما قطعی اســـــت، وحدت و انسجام اســـــت.

 

 

امیدوارم تحلیل‌های دوستان به‌معنای عبور از هویت ابداًح‌طلبی نباانجام گرفت


ما از هر بحثی اســـــتقبال می‌کنیم اما در نهایت باید تصمیمات جریانی به‌صورت خرد جمعی و اجماعی باانجام گرفت. باید فضا را برای هر نوع اظهارنظر و تحلیل باز بگذاریم اما در هر مورد اجماع نهایی باید در جریان ابداًحات انجام شود و نکته حیاتی‌تر آن‌که هیچ‌گاه از هویت ابداًح‌طلبی خود عبور نخواهیم انجام و امیدوارم اظهارات و تحلیل‌های برخی دوستان به معنای عبور از هویت ابداًح‌طلبی نباانجام گرفت.

 

برای انتخابات ۱۴۰۰ وقت کافی برای تحلیل‌های گوناگون اســـــت (با خنده) ولی معتقدم نباید مراسم عزاداری را سیاسی کنیم.


 

 

اگر این تحلیل‌ها به این سمت برود که چهره‌های محوری ابداًح‌طلب همچون جنابعالی کنار رفته و چهره‌های اصولگرایی مثل علی لاریجانی جایگزین شوند، چه واکنشی خواهید داشت؟ اخیراً انتشار تصویر رییس مجلس درکنار حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد خاتمی در یک مراسم مذهبی تحلیل‌هایی زیادی درباره احتمال کاندیداتوری لاریجانی در انتخابات ۱۴۰۰ به‌عنوان کاندیدای مدنظر جریان ابداًحات برانگیخت.


 

 

واکنش به انتشار تصویر لاریجانی درکنار خاتمی!


برای انتخابات ۱۴۰۰ وقت کافی برای تحلیل‌های گوناگون اســـــت (با خنده) ولی معتقدم نباید مراسم عزاداری را سیاسی کنیم. به هر حال این مراسم برگزار می‌شود و چهره‌های مختلف سیاسی نیز فارغ از گرایش‌شان دعوت می‌شوند و این‌که بخواهیم تحلیل کنیم چه کسی کجا و درکنار چه کسی نشسته، درست نیست. نکته دیگر این اســـــت که باید در هر مقطع بنابه شرایط اما با حفظ هویت ابداًح‌طلبی و تعصب هویتی تصمیم بگیریم؛ ضمناً توجه داشته باشید که نخستویت فعلی ما انتخابات مجلس یازدهم در سال ۹۸ اســـــت، نه ریاســـــت‌جمهوری ۱۴۰۰.

 

 

قطعاً‌ این‌گونه خواهد بود اما آیا ما در انتخابات ۱۴۰۰ قطعاً کاندیدای ابداًح‌طلب داریم که لازم نباانجام گرفت به سمت جناب آقا لاریجانی برویم؟! به هر حال در جریان بحث تشکیل کابینه، مباحثی مطرح انجام گرفت که برخی از وزرای دولت دوازدهم از هم‌اکنون به فکر دولت احتمالی لاریجانی باشند و بخواهند برای او کار کنند.


 

 

قطعاً در انتخابات ۱۴۰۰ با کاندیدای ابداًح‌طلب وارد می‌شویم


قطعاً ما کاندیدای ابداًح‌طلب خواهیم داشت. ما در شرایطی که رقیب حذف تکمیل ما را امضاء انجامه بود، مشخصاً در سال ۹۲ حدود ۴ تا ۵ کاندیدا داشتیم. بنابر این درشرایطی که در گام‌های دهه ۹۰ موفق بودیم، آیا می‌توانیم در ۱۴۰۰ کاندیدا نداشته باشیم؟!‌ این امکان ندارد!

 

 

خاســـــتگاه سیاسی افراد با برخی هم‌نشینی‌ها تغییر نخواهد انجام!


قطعاً نخبگان و جوانان جریان ابداًحات اجازه نمی‌دهند که این جریان بدون کاندیدای ابداًح‌طلب وارد رقابت انتخابات ریاســـــت‌جمهوری ۱۴۰۰ شود. با این حال این‌که چه کسی کاندیدای ما خواهد بود و با چه مکانیزمی جلو می‌رویم، هنوز مشخص نیست.این را مطمئن باشید خاســـــتگاه سیاسی افراد با برخی هم‌نشینی‌ها تغییر نخواهد انجام؛ افکار عمومی زیاد هوشمند اســـــت.

 

 

اما آیا رفتار جریان اعتدال را پیش‌بینی می‌کنید؟ آیا این احتمال وجود دارد که از جریان ابداًحات دور شود یا اساساً خود جریان ابداًحات به سمت جناب آقا لاریجانی برود؟!


باید منتظر بمانیم و ببینیم. هنوز برای این بحث زود اســـــت. باید در فردا تصمیم‌گیری کنیم. اما آن‌چه با قطعیت می‌توان گفت این اســـــت که جریان ابداًحات در پایانی انتخابات فردا به اندازه کافی کاندیدای ابداًح‌طلب خواهد داشت و با هویت ابداًح طلبی وارد صحنه خواهد انجام گرفت.

منبع: ایلنا

۱۱۰