باید تحزب در کشور جدی گرفته شود • فارویت

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

باید تحزب در کشور جدی گرفته شود

دسته بندی : تکنولوژی تاریخ : دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷

نجفقلی حبیبی:


حبیبی با بیان اینکه متاسفانه فقدان تحزب در رقابت‌های انتخاباتی همواره کشور را با آسیب‌هایی در جامعه مواجه انجامه اســـــت که حیاتی‌ترین آن را می‌توان به بروز و ظهور قارچ گونه تشکل‌های مقطعی و فصلی در آستانه انتخابات اشاره انجام

گفت وگو: یک اســـــتاد دانشگاه با تاکید بر اینکه جایگاه و ‌شان احزاب همواره به عنوان یک پل ارتباطی بین آقام و نهادهای تصمیم‌گیرنده زیاد حیاتی و ضروری تلقی انجام گرفته اســـــت، گفت: ما در ادوار انتخاباتی کشورهای توسعه یافته و پیشرفته دموکراتیک شاهد هستیم که احزاب در آستانه انتخابات یک نقش محوری و تعیین کننده را ایفا می‌کنند. به تعبیری هر حزبی بعد از انتخابات فعالیت و اهداف خود را متمرکز بر دوره بعدی انتخابات می‌کند و در همین راســـــتا دیدگاه‌های متبوع خود را برای جامعه و حامیان خود تشریح، تفسیر و تبیین می‌کند و نهایتا در آستانه انتخابات بر اساس قانون مختص همان کشور و طبق گفتمان و آرمان‌های مطلوب خود نامزد یا لیست نمایندگان مورد نظر خود را با حامیان به شور گذاشته و معرفی می‌کند تا از این طریق وارد رقابت با سایر احزاب سیاسی شود.

نجفقلی حبیبی در مصاحبه ای با سایت فارویت درباره ضرورت و اهمیت تحزب در کشور، گفت:  به صورت حتم این موضوع در کشور ما با تغییرات و تفاوت‌هایی دنبال می‌شود. دلیلکه احزاب سیاسی به دلایل مختلفی که جای تاسف و تامل دارد موفق به حضور محوری و پررنگ در انتخابات نانجام گرفته‌اند تا سرانجام جریان‌ها و جناح‌های سیاسی و چه بسا چهره‌ها نقش تعیین کننده و محوری در انتخابات ایفا انجامه و وظیفه خطیر احزاب را برعهده بگیرند.

وی ادامه داد: رقابت‌های انتخاباتی در کشور ما به گونه‌ای اســـــت که جناح‌های اصولگرا و ابداًح‌طلب و این اواخر مستقلان با یکدیگر مقابله می‌کنند که باتوجه به وضعیت احزاب هنوز با آن سطح و تراز واقعی رقابت‌های حزبی در کشورهای پیشرفته فاصله محسوسی دارد. کمااینکه تا کنون ما از درون این جریان‌های سیاسی شاهد تولد و خیز یک حزب قدرتمند و پایدار مگر تعداد معدودی – کاهش از انگشتان یک دست- نبوده‌ایم.

به گفته وی، به صورت حتم این شرایط را نمی‌توان به ناامیدی محض تعبیر انجام و انصافا باید اذعان داشت که جریان‌ها و جناح‌های سیاسی مجموعا فعالیت‌هایی بعضا قابل قبولی در رقابت‌های انتخاباتی داشته و توقع می‌رود که با اســـــتفاده از همین ظرفیت‌ها، مقدمات شرایط رقابت‌های سالم انتخاباتی به دور از بداخلاقی‌های سیاسی را فراهم انجام؛ مقدماتی که می‌تواند در فردا بسترساز رقابت‌های حزبی در ادوار انتخاباتی باانجام گرفت.

حبیبی با بیان اینکه متاسفانه فقدان تحزب در رقابت‌های انتخاباتی همواره کشور را با آسیب‌هایی در جامعه مواجه انجامه اســـــت که حیاتی‌ترین آن را می‌توان به بروز و ظهور قارچ گونه تشکل‌های مقطعی و فصلی در آستانه انتخابات اشاره انجام، افزود:  تشکل‌هایی که خلق الساعه و اصطلاحا شب انتخاباتی متولد می‌شوند و در رقابت‌های سیاسی با سایرین بعضا به کسب کرسی‌های انتخاباتی نائل می‌شوند و این زمینه را برای قدرت گرفتن و سهم گرفتن آنان از فضای سیاسی کشور مساعد می‌کند.

این اســـــتاد دانشگاه ادامه دا: اما قسمت تلخ ماجرا از آنجایی آغاز می‌شود که بعد از مدت کوتاهی این تشکل‌های به واسطه نداشتن تجربه کافی در عرصه مدیریتی و اجرایی دچار تخلفات یا اشتباه‌های بزرگ مدیریتی و اجرایی می‌شوند که کشور را با خسارات عدیده‌ای روبه رو می‌کند و بدتر آنکه با پایان یافتن دوران قدرت چنان خود را از نظرها پنهان می‌کنند که گویی اساسا چنین افراد و چنین تشکل‌هایی وجود خارجی نداشته اند؛ افراد و تشکل‌هایی که نمونه آنان در سپهر رقابت‌های انتخاباتی کم نبوده و در هر دوره انتخاباتی شاهد حضور مجدد آن هستیم.

وی در پایان خاطرنشان انجام: به صورت حتم فرصت متداوم برای بهبود وجود دارد و اکنون نیز می‌توان شرایط را با تکیه بر همین ظرفیت‌های موجود بر طرف انجام. در این راســـــتا باید راهکار و راه‌حلی فراهم شود که یک قاعده و چارچوب مشخصی در جریان رقابت بین جناح‌ها و احزاب سیاسی شکل بگیرد تا ضمن ارتقای سطح انتخابات، فضای رقابتی به شکل شفاف و صریحی برای آقام قابل مشاهده و لمس باانجام گرفت که این همان سطح توقع آقام در پاسخگوی احزاب، جناح‌ها و مسئولان در حین بروز مشکلات و اتفاقات اســـــت.