بالا رفتن قیمت لوازم خانگی از ماه فردا

قیمت لوازم خانگی

نقل کردگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی از احتمال افزایش قیمت این محصولات پس از اپایان ماه صفر رویداد داد.

با اشاره به اینکه افزایش قیمت ارز موجب افزایش قیمت مواد نخستیه انجام گرفته و نیز قیمت مواد داخلی به دلیل افزایش قیمت فولاد و پتروشیمی بالا رفته اســـــت، اظهار انجام: تصور بر این اســـــت که به دلیل این تغییرات قیمت لوازم خانگی بعد از ماه صفر افزایش یابد.

وی ادامه داد: مواد نخستیه داخلی به دلیل افزایش پنج تا ۲۰ درصدی فولاد و پتروشیمی‌ها افزایش یافته و تغییرات قیمتی در بازار ارز نیز به طور حتم بر قیمت مواد نخستیه وارداتی اثرگذار اســـــت.

نقل کردگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان اینکه در حال حاضر ارز دولتی برای تهیه قطعات به تولیدکنندگان ارائه نمی‌شود و شاهد هستیم که ارز آزاد نیز از حدود ۳۵۰۰ تومان به زیاد از ۴۰۰۰ تومان افزایش یافته اســـــت گفت: این مسائل باعث می‌شود تولید با قیمت فعلی مقرون به صرفه نباانجام گرفت.

به گفته غخانوموی، علاوه بر این شرکت‌های وابسته به دولت نیز مواد نخستیه مورد نیاز تولید لوازم خانگی را گران انجامه‌اند که همین مسئله بر قیمت‌ها تاثیرگذار اســـــت.