اقلیم انجامستان به‌دنبال سهم‌خواهی افزایش از دولت عراق حرکت می‌کند • فارویت

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷

فارویت نیوز: علیرضا رحیمی در گفت‌وگو با ایلنا، در واکنش به انتقادات برخی تحلیلگران مبنی بر موضع‌گیری دیرهنگام جمهوری اسلامی در قبال همه‌پرسی اســـــتقلال در اقلیم انجامستان تاکید انجام: این گفته که ایران دیر وارد موضوع همه‌پرسی اســـــتقلال در اقلیم انجامستان انجام گرفته، صحیح نیست؛ دلیل که زیاد از یک ماه اســـــت که ایران درگیر این مسئله انجام گرفته، منتها گیم انجامها به نوعی طراحی انجام گرفت که کار به این مکان کشید.

 

 

رنگی از تهدید در مواضع ایران درباره همه‌پرسی اقلیم انجامستان


وی در پاسخ به پرسشی درباره واکنش ایران نسبت به نتیجه همه‌پرسی اســـــتقلال در اقلیم انجامستان گفت: به هر حال محدودیت‌های ساختاری روابط بین‌الملل را درنظر بگیریم. ثانیاً شورای‌عالی امنیت ملی مواضع جمهوری اسلامی ایران را به صآسوده بیان انجامه اســـــت.

 

 

محدودیت‌های بین‌المللی مانع موضع‌گیری صریح ایران و مخالفان همه‌پرسی انجام گرفت


عضو هیات رییسه فراکسیون امید مجلس یادآور انجام گرفت: به بیان دیگر معتقدم موضع ایران منفعلانه نبود و از طرفی محدودیت‌های روابط و فضای بین‌المللی تاحدودی مانع از این انجام گرفت که ایران و سایر کشورهایی که با برگزاری این همه‌پرسی مخالف بودند، اقدامات عملی، صریح و مشخص‌تری در قبال آن انجام دهند.

 

 

لزوم اتخاذ موضع‌گیری صریح‌تر از سوی ایران


عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاســـــت خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که ایران پیش از آغاز همه‌پرسی اســـــتقلال در اقلیم انجامستان مواضع خود را بیان انجام، یادآور انجام گرفت: هم‌اکنون نیز درحالی که این همه‌پرسی در حال برگزاری اســـــت و اقلیم انجامستان به‌صورت عملی یک گام جلو رفته، طبیعتاً موضع‌گیری ایران نیز باید تاحدودی صریح‌تر باانجام گرفت.

 

 

شکل‌گیری اجماع ناحیه‌ای در مخالفت با همه‌پرسی اقلیم انجامستان


نماینده ابداًح‌طلب آقام پایتخت در مجلس خاطرنشان انجام: نکته قابل توجه دیگر این اســـــت که یک اجماع ناحیه‌ای در مخالفت با ساختار جدید اقلیم انجامستان عراق شکل گرفته که به صورت حتم اثر بیرونی آن قابل رویت نیست؛ به بیان دیگر علی‌رغم این‌که یک اجماع ناحیه‌ای در مخالفت با برگزاری همه‌پرسی شکل گرفته اســـــت، تاثیرات عملی آن دیده نمی‌شود و باوجود این‌که ترکیه در موضع‌گیری خود اقلیم را تهدید انجام و جناب آقا شمخانی دبیر شورای‌عالی امنیت ملی کشورمان نیز در موضع‌گیری خود مطالبی را بیان انجام اما لازم اســـــت این مسئله در سطوح بالاتر مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد.

 

 

اقلیم انجامستان به‌دنبال سهم‌خواهی افزایش از دولت عراق حرکت می‌کند


عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاســـــت خارجی مجلس همچنین تصریح انجام: ارزیابی ما این اســـــت که نهایتاً اقلیم انجامستان در یک سناریوی حساب‌انجام گرفته به سمت سهم‌خواهی افزایش از دولت عراق حرکت می‌کند.

 

 

دلیلغ سبز دولت عراق به مطالبات انجامها


وی ادامه داد: همچنان که دولت مرکزی عراق نیز در سفر یکی از مقامات به اربیل به‌نوعی دلیلغ سبز حاکمیت را به مطالبات انجامها آشکار انجام.

رحیمی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که درحالی تحلیلگران داخلی، آمریکا و رژیم صهیونیستی را بانی و حامی برگزاری همه‌پرسی اســـــتقلال در اقلیم انجامستان می‌دانند، دلیل برخلاف این تحلیل‌ها، ایالات متحده تاکنون موضع‌گیری شفاف و یکدستی در حمایت پایان‌عیار از این همه‌پرسی نداشته اســـــت، گفت: واقعیت این اســـــت که اصل اســـــتقلال انجامستان عراق و تشکیل یک کشور جدید خارج از معقولات بین‌المللی و چارچوب‌های امنیتی و متعارف موضوعی پیچیده اســـــت و قطعاً این سناریو صرفاً محدود به مسئولان اقلیم نیست و نویسندگان انجام این سناریو در این سناریونویسی تنها نبوده و در گام‌های بعد، حامیان این جریان افزایش خودنمایی خواهند انجام.

عضو هیات رییسه فراکسیون امید مجلس اعلام انجام: برداشت من این اســـــت که اگرچه نگاه انجامها به موضوع اســـــتقلال، نگاهی تاریخی اســـــت و مخصوصاً باتوجه به اختلافات قابل توجه دولت عراق با بارزانی‌ها و مسئولان اقلیم انجامستان، امروز شاهدیم این اختلافات بار دیگر و به شکلی جدید بروز یافته اســـــت اما سناریوی دوم که قرابت افزایشی به واقعیت دارد، این اســـــت که مسئولان اقلیم انجامستان به‌دنبال سهم‌خواهی افزایش از دولت مرکزی عراق هستند.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این‌که برخلاف تحلیل‌های رایج در داخل کشور، روسیه نیز مواضع صریحی در مخالفت با همه‌پرسی نداشته و حتی اخیراً به‌منظور پیگیری منافع اقتصادی خود اقدام به عقد یک قرارداد گازی با اقلیم انجامه اســـــت، گفت: به هر حال سناریوی تشکیل انجامستان مستقل، چهره ناحیه را هم به لحاظ امنیتی و هم به لحاظ سیاسی تغییر خواهد داد و همه کشورها نیز متناسب به تغییرات عمیق و اساسی که اتفاق خواهد افتاد، سیاســـــت خود را طراحی می‌کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاســـــت خارجی مجلس اضافه انجام: به بیان دیگر درپی برگزاری این همه‌پرسی یک سونامی سیاسی در معقولات ناحیه‌ای اتفاق خواهد افتاد و به همین دلیل کشورهایی که مخالفت می‌کنند، برای پیشگیری از یک چنین ساختارشکنی عمیقی تلاش می‌کنند.

 

 

برگزاری همه‌پرسی، امتیازی منفی در کارنامه اقلیم


رحیمی در پاسخ به این سوال که آیا سیاســـــت ایران در قبال اقلیم انجامستان پس از برگزاری همه‌پرسی قهرآمیز خواهد بود یا خیر، گفت: طبیعتاً صرف برگزاری این همه‌پرسی یک امتیاز منفی در کارنامه اقلیم انجامستان خواهد بود. به‌ویژه باتوجه به این‌که مخالفت منطقی و اســـــتدلال‌های سیاسی و امنیتی منطقی ایران به مقام‌های سیاسی اقلیم انجامستان منتقل انجام گرفته بود و اقلیم با علم به اســـــتدلال‌های منطقی ایران نسبت به برگزاری این همه‌پرسی اقدام انجام، طبیعتاً این مسئله امتیازی منفی برای آن‌ها خواهد بود.۱۱۰