از هیچ اقدامی که آزادی آقام را محدود کند، حمایت نمی‌کنیم • فارویت

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶

از هیچ اقدامی که آزادی آقام را محدود کند، حمایت نمی‌کنیم

دسته بندی : تکنولوژی تاریخ : چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۶

به نقل فارویت نیوز از ایلنا ، محمدباقر نوبخت در نشست هفتگی خود با اصحاب رسانه با اشاره به آمار انتشار یافته از سوی مرکز آمار گفت: دولت پلن‌ای را از سال گذشته آغاز انجام که درباره موفقیت آن می‌تواند هشداراتی در اختیار آقام قرار دهد.

وی یادآور انجام گرفت: رانجام گرفت منفی ۷ را در کشور داشتیم و ما آن را با رانجام گرفت اقتصادی مثبت انجامیم که اســـــتمرار آن حیاتی‌تر اســـــت.

۴۲ هزار میلیارد تومان به بخش‌های عمرانی دولتی اختصاص دادیم

 

نقل کردگوی دولت با بیان این که برای رانجام گرفت باید دو اقدام را انجام داد،‌ اظهار داشت: اعطای تسهیلات به واحدهای بخش خصوصی و ترزیق اعتبار به طرح‌های عمرانی را انجام دادیم.

وی ادامه داد: زیاد از ۱۷ هزار  و ۵۰۰ میلیارد تومان به بخش‌های خصوصی و ۴۲ هزار میلیارد تومان به بخش‌های عمرانی دولتی اختصاص دادیم.

مدیر سازمان پلن و بودجه تاکید انجام: برای ما حیاتی اســـــتمرار رانجام گرفت اقتصادی بود که بر اساس آمار مرکز آمار، رانجام گرفت اقتصادی با نفت ۶/۵ درصد و بدون نفت ۷ درصد اســـــت. رانجام گرفت تولیدی ما بدون نفت ۰/۵ درصد افزایش انجام گرفت و سرمایه‌گذاری ما در دو فصل زمستان و بهار مثبت انجام گرفت.

نقل کردگوی دولت با اشاره به رانجام گرفت منفی بازار مسکن گفت: خوشبختانه در بهار امسال و زمستان سال گذشته رانجام گرفت ساختمان مثبت انجام گرفت و به این ترتیب دو عاملی که رانجام گرفت اقتصادی ما را به گذار منفی سوق داده بود، گام‌های مثبتی برداشت.

زیاد از ۳۰۰ پروژه برای اقتصاد مقاومتی در دست داریم

وی در ادامه تشریح انجام: در سه گروه صنعت، کشاورزی و خدمات ما رانجام گرفت مثبت داشته‌ایم. کشاورزی ۳/۱، صعنت ۵/۱ و خدمات ۸/۸ رانجام گرفت اقتصادی داشته‌اند . رانجام گرفت اقتصادی ما بدون نفت افزایش چشم گیری داشته اســـــت. این نگرانی وجود داشت که رانجام گرفت اقتصادی با مهار تورم رکود در کشور به وجود بیاید که با سرمایه‌گذاری برطرف انجام گرفت.

نوبخت اظهار داشت: زیاد از ۳۰۰ پروژه برای اقتصاد مقاومتی در دست داریم و یک بسته اشتغال که در حال اجرا اســـــت.

وی با اشاره به جلسه روز گذشته فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی عنوان انجام: روز گذشته پیشرفت پروژه‌ها را از مسؤلان شنیدم که نیکو بود. دولت قصد دارد مشکلات را برطرف کند که به صورت حتم با آن چیزی که در شأن آقام اســـــت فاصله داریم و تلاش خود را خواهیم انجام.

تا ۱۹ منطقهیور ۵۴ هزار و ۸۳۶ هزار تاکسی جایگزین انجام گرفته اســـــت

نوبخت ادامه داد: امنیت غذایی برای ما زیاد حیاتی اســـــت، تا تاریخ ۲۶ منطقهیور ۸ میلیون و ۸۵۴ هزار تن گندم به ارزش ۱۱ هزار و ۵۷۱ میلیارد تومان خریداری انجام گرفته اســـــت که ۷ هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان پرداخت انجام گرفته و ۳ هزار و ۷۸۱ میلیارد تومان آن باقی ماند و در کل ۶۷ درصد طلب گندم‌کاران پرداخت انجام گرفته اســـــت.

نقل کردگوی دولت در خصوص جایگزینی تاکسی فرسوده هم گفت : طبق پلن‌ریزی باید ۹۰ هزار تاکسی جدید در سیستم حمل و نقل وارد می‌انجام گرفت که تا ۱۹ منطقهیور ۵۴ هزار و ۸۳۶ هزار تاکسی جایگزین انجام گرفته اســـــت.

چشم‌اندازهای خود تا ۱۴۰۰ می‌دانیم

مدیر سازمان پلن و بودجه ادامه داد: دولت بر نظارت و پایش پلن‌های اجرایی تاکید دارد و ما چشم‌اندازهای خود تا ۱۴۰۰ می‌دانیم.

وی در ادامه خاطرنشان انجام: با این طرح مشخص انجام گرفت که برخی از سازمان دریافتی که می‌گیرند افزایش از مأموریت‌های اســـــت که دارند و دیگر تکرار نخواهد انجام گرفت، پس گلایه نکنند.

ممکن اســـــت با برخی از اســـــتانداران و فرمانداران همکاری نداشته باشیم

نقل کردگوی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص باقی ماندن برخی اســـــتانداران و فرمانداران عنوان انجام، گفت: تغییرات در سطح عالی اســـــتان‌ها در حال انجام اســـــت و ممکن اســـــت با برخی از دوستان همکاری نداشته باشیم، از بعضی دیگر  شاید در اســـــتان‌های دیگر همکاری کنند. وزیر کشور با تامل و سرعت لازم پیگیر این موضوع اســـــت.

باخانومده اصلی لغو برجام، دولت آمریکا خواهد بود

نقل کردگوی دولت درباره نقل کردان اخیر علی اکبر صالحی مبنی بر پایبندی ایران در خصوص برجام عنوان انجام: برجام یک معاهده بین ایران و ۶ کشور اســـــت. بنابراین کشوری که بخواهد از برجام خارج شود، خودش ایزلوله خواهد انجام گرفت.

وی تاکید انجام : ما بهترین تصمیم را در این خصوص با توجه به اجماع پایانی نهادهای نظام خواهیم گرفت. باخانومده اصلی لغو برجام، دولت آمریکا خواهد بود.

نوبخت درپاسخ به این سوال که آیا ایران اجازه بازرسی کنترل انجام گرفته از مراکز هسته‌ای را خواهد داد، عنوان انجام: اظهارات جناب آقا آمانو زیاد صریح بود و نشان داد ایران پایبند اســـــت و حرف‌های امریکا بی‌اساس اســـــت.

 

 

از همه ابزارهای دیپلماسی برای کمک به مسلمانان میانمار اســـــتفاده خواهیم انجام


نقل کردگوی دولت در پاسخ به سوال رویدادنگار سیاسی ایلنا مبنی براین در حالی این روزها شاهد فجایع میانمار هستیم که تاکنون تعدادین بار این موضوع در دستور کار شورای امنیت سازان ملل قرار گرفته اما به جایی نرسیده و عمده دلیل آن وتو و مخالفت چین و روسیه با پرداختن به این موضوع اســـــت با توجه به همکاری‌ها و تعامل جدی ایران با این دو کشور آیا قرار نیست مقام‌های ایران برای جلوگیری از این بحران با کشورهای چین و روسیه وارد مذاکره شوند، گفت : رخ‌داد غم انگیز و واقعا تاسف‌برانگیز فجایع انسانی در کشور میانمار در حال انجام اســـــت. دولت و ارتش این کشور مسئول کشتار و قتل‌عام آقام بی پناه و مظلوم میانمار اســـــت.

نوبخت ادامه داد: ملت، دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران با مسلمانان مظلوم میانمار ابراز همدردی می‌کند. شما شاهد بودید که جناب آقا مدیر جمهور در سفر به قزاقستان این مطلب را عنوان انجامند و این اجلاس را فرصتی برای تهیج سایر کشورها در رساندن کمک به آسیب‌دیدگان دانستند.جمعیت هلال احمر ما کمک‌های گسترده‌ای به مسلمان میانمار انجامه اســـــت. نمی‌توانیم نسبت به این اتفاق باشیم .

وی تاکید انجام: سیاســـــت غیرقابل تغییر جمهوری اسلامی ایران حمایت از مظلومان و محرومان جهان اســـــت.

نوبخت درباره اینکه آیا ایران مذاکراتی را با چین و روسیه خواهد داشت یا خیر، عنوان انجام: ما از همه ابزارهای دیپلماسی خود اســـــتفاده خواهیم انجام. اما متاسفانه واکنش معقولی از مراجع جهانی تاکنون ندیده‌ایم .

 

 

دولت فقط آن میز بیضی شکل که کابینه دور آن جمع می‌شود، نیست


نقل کردگوی دولت درباره وعده مدیر جمهور مبنی بر به کارگیری خانومان در کابینه گفت: جناب آقا مدیر‌جمهور به وزرای خود اعلام انجامه‌اند که معاونان و مدیران خود را از خانومان و جوانان بگذارند که این امر در حال انجام اســـــت.

وی ادامه داد: در سازمان پلن و بودجه که من مسئولیت آن را بر عهده دارم، بانوان و جوانانی به کار گرفته انجام گرفته‌اند. بدانید دولت فقط آن میز بیضی شکل که کابینه دور آن جمع می‌شود نیست همه باید تلاش کنند.

نوبخت در خصوص حضور منطقهدار پایتخت در جلسات دولت عنوان انجام: بدون شک با این حضور می‌توانیم خدمات بهتر و افزایشی به آقام ارائه خواهیم انجام.

تاکنون رویدادی مبنی بر اینکه کلانتری گزینه وزارت نیرو باانجام گرفت، مطرح نبوده اســـــت

نقل کردگوی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر اظهارت مدیر سازمان محیط زیست و مکدر انجام گرفتن مدیر‌جمهور عنوان انجام: خیر چنین چیزی نیست. مدیر سازمان محیط زیست فرد دانشمند و ممتازی هستند. در پرسش و پاسخ هر شخصی صآسوده لهجه‌ای دارد و از شما رویدادنگاران می‌خواهم با ایشان مدارا کنید.

وی تأکید انجام: ایشان نظرات نیکوی در بخش آب دارند و تاکنون رویدادی هم مبنی بر اینکه ایشان گزینه وزارت نیرو باشند، نبوده اســـــت.

دولت از هیچ اقدامی که آزادی آقام را محدود کند، حمایت نمی‌کند

نوبخت در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر محدود انجامن اســـــتفاده از شبکه‌های اجتماعی گفت: دولت از هیچ اقدامی که آزادی آقام را محدود کند، حمایت نمی‌کند.

وی تاکید انجام: از طرفی هم نمی‌توانیم اســـــتقلال کشور را فدای آزادی کنیم دولت از حقوق واقعی آقام در دسترسی به این فضاها دفاع می‌کند.

 

 

دفاع اســـــتانداران از عملانجام دولت در دوره انتخابات طبیعی اســـــت


نوبخت در پاسخ به سوالی درباره تخلف برخی از مدیران دولتی در ایام انتخابات، تصریح انجام: در این زمینه بحث جدی در دولت شد. آنها وظایف قانونی‌شان را انجام دادند، اینکه اســـــتانداری در دوره انتخابات حاضر شود و از عملانجام دولت دفاع کند نه از کاندیدا، طبعا کارش را انجام داده اســـــت، به صورت حتم برای قوه قضائیه حق اســـــتقلال و انصاف قائلیم و می‌دانیم اگر در این زمینه شکایتی هم از جریان رقیب دولت شده باانجام گرفت، این قوه شفاف و با انصاف رسیدگی خواهد انجام.

 

 

هنوز بازار آمادگی یکسان‌سازی نرخ ارز را ندارد


نوبخت در پاسخ به سوالی درباره حذف ارز مسافرتی و این که آیا این حیاتی نخستین گام در جهت تک نرخی انجامن ارز اســـــت، گفت: این ارز برای یک بار و آن هم در حد ۳۰۰ دلار داده می‌انجام گرفت و آنچنان اتفاق ویژه اقتصادی که تاثیرگذار باانجام گرفت، نیست.

نقل کردگوی دولت تصریح انجام: ما از این سرمایه برای امر واردات کالاهای واسطه‌ای که می‌تواند به تولیدمان کمک کند و موجب افزایش صادرات شود، اســـــتفاده خواهیم انجام.

وی  افزود: این ارز برای زائران اربعین در حد ۲۰۰ دلار همچنان اجرا خواهد انجام گرفت و شاید بشود این را به عنوان یک گام در جهت یکسان‌سازی تلقی انجام. یکسان‌سازی به این معنی نیست که ما نرخ بازار غیرحتمی امروز را به عنوان نرخ مبنا بپذیریم، قطعا تغییراتی باید صورت بگیرد و ما در حال تلاش هستیم. ما در سال گذشته یک بار هم با عزم راسخ‌تری به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز پیش رفتیم اما با توجه به نوسان و التهابی که در بازار بود نشان داده انجام گرفت که هنوز بازار این آمادگی را ندارد.

 

 

نمی‌خواهیم با هر قیمتی شاهد تضعیف پول ملی شویم


نقل کردگوی دولت تصریح انجام: ما نمی‌خواهیم با هر قیمتی برای ارز حاضر انجام گرفته و شاهد تضعیف پول ملی شویم؛ می‌خواهیم یکسان سازی انجام دهیم که فرع کار اســـــت اصل کار مسأله تقویت پول ملی اســـــت به همین جهت سال گذشته با وجود اینکه بانک مرکزی مهیا بود که این را به انجام برساند، رییس جمهوری با این موضوع موافقت نانجامند. ایشان معتقد بودند که نخست باید یک ثبات در این بازار ایجاد شود. ما با صآسوده موضع دولت را بیان می‌کنیم اما عده‌ای گمانه‌خانومی می‌کنند که ما از ذهن دولت می‌فهمیم که مایل اســـــت قیمت ارز افزایش پیدا کند. فرض کنید قیمت ارز افزایش پیدا کند و ما از تبدیل دلار به ریال یک مقدار ریال افزایشی به دست آوریم آن آثار تورمی که به اقتصادمان خواهد گذاشت، افزایش خواهد بود.

نوبخت افزود: همین پول را باید یک چیزی سر آن بگذاریم بقیه آثار ناشی از آثار سوء آن افزایش قیمت را جبران کنیم و دولت این را معتقد نیست و با قاطعیت بگویم دولت این قیمت شناور را مدیریت می‌کند و نمی‌گذارد که نوسان داشته باانجام گرفت.

وزارت کار در حال شناسی افراد دهک‌های بالا اســـــت

وی درباره پیشنهاد مدیر کمیته امداد گفت: جناب آقا فتاح به خود بنده هم گلایه‌شان را منتصویر انجامند و ما هم آمادگی داریم.

نوبخت با بیان اینکه آئین‌نامه دنبالمندی یارانه ثابت اســـــت اما سال به سال با توجه به درآمدها تغییر می‌کند، گفت: در خصوص حذف دهک‌های بالا، وزارت کار و رفاه اجتماعی در حال شناسی این افراد اســـــت.

نقل کردگوی دولت در مورد گله فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی مبنی بر محدود انجام گرفتن اختیارات این ستاد توضیح داد: فلسفه وجودی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای یک انسجام بوده اســـــت چون محدوده فعالیت این ستاد قوه مجریه اســـــت و تلاش این ستاد برای اقداماتی اســـــت که فراتر از قوه مجریه باانجام گرفت تا اختیارات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گسترش یابد.

 

 

کسری بودجه داریم اما عدم تحقق بودجه خیر 


مدیر سازمان پلن و بودجه درباره کسری بودجه دولت عنوان انجام: بودجه یک پیش بینی از منابع و محل‌های درآمد اســـــت، که سه محل مصرف و درآمد داریم که مشخص اســـــت.

وی تاکید انجام: ما در لایحه بودجه پیش‌بینی انجامیم از این سه محل ۳۱۹ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشیم که بر اساس درآمدهای نفتی و غیر نفتی تقسیم انجامیم. پیش‌بینی ما ۳۰۹ هزار تومان اســـــت که با همین مقدار سر حرف خودمان می‌مانیم و تا پایان سال با این بودجه امور را اداره می‌کنیم. کسری بودجه داریم اما عدم تحقق خیر نداریم.

نقل کردگوی دولت درباره معاونت اجرایی گفت: پاسخ این سوال را هفته فردا می‌دهم.

وی در خصوص سفر مدیر‌جمهور به نیویورک عنوان انجام: پلن‌ریزی‌ها شده، اما در لحظات آخر ممکن اســـــت اتفاقاتی بیفتند و سفر انجام نشود و یا مسائل دیگری رخ دهد. جازه بدهید در زمان خودش صحبت کنیم اما اقدامات انجام انجام گرفته اســـــت. به خاطر دارید برداشتن تحریم‌ها در سال ۹۲ در حاشیه همین سفر بود.

 

 

حضور خانومان ایرانی در ورزشگاه‌ها باید آهسته راه خود را طی کند


نوبخت درباره حاشیه گیم ایران و سوریه و عدم حضور خانومان ایرانی در اســـــتادیوم آزادی گفت: می‌دانید که در گذشته هم اقداماتی انجام انجام گرفت اما چون ناهنجاری از سوی برخی تلقی می‌شود این امر باید آهسته راه خود را طی کند.

نقل کردگوی دولت تاکید انجام: جناب آقا مدیر جمهور بر اجرای حقوق منطقهوندی دارد و طبق سوگندی که خورده‌ایم باید تلاش خود را انجام دهیم.

مدیر سازمان پلن و بودجه در خصوص دستاوردهای سفر قزاقستان مدیر‌جمهور عنوان انجام: جناب آقا مدیر‌جمهور در فرودگاه برای رسانه‌ها یک نشست رویدادی داشتند که به اختصار توضیحاتی داده‌اند.

 

 

نظرات دولت را نقل کردگوی دولت و نقل کردگوی وزارت امور خارجه بیان می‌کنند


وی درباره نقل کردان علی اکبر صالحی و اینکه آیا این مسائل نظر دولت اســـــت یا خیر اظهار داشت: ایشان در زمینه فوق مطلع هستند و حتی اگر از نظر دولت بیان نکنند زیاد دقیق اســـــت، اما نظرات دولت را نقل کردگوی دولت و نقل کردگوی وزارت امور خارجه بیان می‌کنند.

وی تاکید انجام: جناب آقا صالحی دارای هشدارات و نقش هستند و نکات سنجیده را بیان می‌کنند.

مدیر سازمان پلن و بودجه درباره حذف برچسب مواد غذایی گفت: این قانون در ارتباط با همه کالاها نیست و عمدتا این کالاها بهداشتی هستند اما از جناب آقا شریعتمداری می‌خواهم توضیخاتی را ارائه کنند.۱۱۰