آمریکا به ما خیانت انجام • فارویت

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷

آمریکا به ما خیانت انجام

دسته بندی : تکنولوژی تاریخ : شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶

به نقل فارویت نیوز، به گرازش از راشا تودی، ولادیمیر پوتین، مدیر جمهور روسیه در یک نشست پرسش و پاسخ در باشگاه بحث و مناظره والدای در سوچی که هر سال با رویدادنگاران بین‌المللی و کارشناسان روسیه برگزار می‌کند، ابتدا به پلن “مگاتون به مگاوات” که از سال ۱۳۹۳ تا ۲۰۱۳ به اجرا درآمد و طی آن روسیه شاهد تبدیل اورانیوم غنی انجام گرفته‌ای معقول برای ساخت حدود ۲۰ هزار کلاهک هسته‌ای به اورانیوم با غنای پایین‌تر برای اســـــتفاده به عنوان سوخت نیروگاه‌های هسته‌ای بود، اشاره انجام.

آمریکا در مسئله خلع سلاح اتمی خیانت انجام

پوتین گفت: در راســـــتای این پلن که یکی از موثرترین تلاش‌های خلع سلاح در تاریخ بود، مقام‌های آمریکا ۱۷۰ بازدید از تاسیسات محرمانه روسیه به عمل آورده و در آنها محل‌های کار دائمی که با پرچم‌های آمریکا تزیین انجام گرفته بود، ایجاد انجامند.

وی ادامه داد: از جانب روسیه ما شاهد نوعی اعتماد و آرزونجام باز بی‌سابقه بودیم. در کل دهه ۱۹۹۰ حدود ۱۰۰ مقام آمریکایی واجد شرایط انجام بازرسی‌های ناگهانی از تاسیسات هسته‌ای روسیه در راســـــتای توافق‌های دوران گورباچف و یلت سین بودند.

پوتین اظهار داشت: اما چیزی که ما در ازایش دریافت انجامیم تکمیلا آشکار اســـــت و آن چیزی نبود جز بی‌اعتنایی تکمیل به منافع ملی ما، حمایت از جدایی‌طلبان در قفقاز، فریب شورای امنیت سازمان ملل، بمباران یوگسلاوی، حمله به عراق و مابقی اتفاقات. آمریکا حتما با مشاهده وضعیت سلاح‌های هسته‌ای و اقتصاد ما تصمیم گرفته که به قوانین بین‌المللی اعتنایی نداشته باانجام گرفت.

داریم به دوران جنگ سرد برمی‌گردیم

پوتین خاطرنشان انجام که سیاســـــت‌های خصمانه واشنگتن در حال بازگرداندن روابط بین دو کشور به سطح دهه ۱۹۵۰ اســـــت. در دوران جنگ سرد حداقل بین این دو ابر قدرت احترام دوجانبه افزایشی وجود داشت.

پوتین اظهار داشت: ما نمی‌توانیم مشارکت فعالی در معهدات بین‌المللی متعدد داشته باشیم چون آمریکا به نوبه خود هیچ کاری انجام نمی‌دهد و ما نمی‌توانیم مشارکت را یکجانبه انجام دهیم.

به گفته پوتین ماه گذشته میلادی روسیه اعلام انجام که همه ذخایر سلاح‌های شیمیایی‌اش را از بین برده اما رسانه‌های غربی تصمیم گرفتند نسبت به آن ساکت باشند. در حالی که آمریکا به شکل مداوم پلن‌اش برای نابودسازی این سلاح‌ها طبق کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی ۱۹۹۳ به تاخیر می‌اندازد و اکنون تصمیم گرفته که در سریع‌ترین حالت این فرآیند را در سال ۲۰۲۳ به پایان برساند.

پوتین با لحنی انجام گرفتید گفت: ما همه چیز را از بین بردیم اما شریکان آمریکایی ما گفتند هنوز نمی‌توان کاری انجام چون ما پولش را نداریم.

خروج آمریکا از معاهده موشکی فاجعه بود

همچنین رییس جمهور روسیه در ادامه درباره معاهده ۱۹۷۲ ضد موشک‌های بالستیک و خروج آمریکا در سال ۲۰۰۲ در زمان دولت جرج دبلیو بوش از این معاهده برای اجازه یافتن به منظور ساخت سپر دفاع موشکی گفت: این معاهده سنگ بنای کلیت چهارچوب امنیت بین‌الملل در حوزه سلاح‌های راهبردی بود اما با وجود صرف سال‌های زیاد برای متقاعد انجامن همکارانمان ما نتوانستیم شریکانمان را در این توافق حفظ کنیم.

پوتین گفت: ما همچنین در عین حال اکنون می‌شنویم که طرف مقابل از معاهده خلع سلاح هسته‌ای “اســـــتارت جدید” راضی نیست. ما قرار نیست از آن خارج شویم اما ما هم شاید به نوبه خود از برخی جوانب آن راضی نباشیم. هر تعداد که همواره عنصر سازش وجود دارد بنابراین ما قصد داریم به وظایفمان عمل کنیم.

یک معاهده دیگری که بین آمریکا و روسیه در خطر قرار دارد، معاهده مربوط به سال ۱۹۸۷ اســـــت که موشک‌های پرتابی از زمین هم در حوزه هسته‌ای و هم در حوزه متعارف با برد بین ۵۵۰۰-۵۰۰ ممنوع می‌کند اما آمریکا ادعا انجامه که برخی از موشک‌های جدید روسیه ناقض این توافق بوده‌اند.

پوتین اظهار تاسف انجام که این معاهده با ممنوع نانجامن پرتاب‌گرهای دریایی و هوایی عملا حفره‌ای را به نفع کشورهای ناتو باز گذاشته و نمایانگر یک مورد دیگر اعطای امتیازهای یکجانبه از سوی روسیه اســـــت.

پوتین هانجام گرفتار داد: اگرچه ما می‌خواهیم به شرایط این معاهده پایبند باشیم اما این مشروط به اقدام برابر شریکانمان اســـــت. اگر آنها تصمیم بگیرند که از آن خارج شوند پاسخ ما فوری و متقارن خواهد بود.

بزرگترین اشتباهم اعتماد به غرب بود

ولادیمیر پوتین در ادامه نقل کردرانی خود گفت: بدترین اشتباهی که در ۱۵ سال گذشته مرتکب انجام گرفته، اعتماد انجامن به غرب بوده اســـــت.

او در پاسخ پرسش یک اســـــتاد دانشگاه آلمانی در جلسه درباره اینکه مسکو در تعامل با غرب چه اشتباهاتی مرتکب انجام گرفته، پاسخ داد: ما زیاد از حد به شما اعتماد انجامیم. شما اعتماد ما را به نشانه ضعف تفسیر انجامه و از آن سوء اســـــتفاده انجامید.

پوتین خاطرنشان انجام: متاسفانه شریکان غربی ما که میراث ژئوپلیتیک اتحاد شوروی سابق را تعداد پاره انجامند، همچنان خود را به شکل بی چون و دلیل حق به جانب دانسته و پیروز جنگ سرد می‌دانند.

وی افزود: آنها شروع به مداخله آزادانه در امور حاکمیتی کشورها انجامند و همچنین صادر انجامن دموکراسی به همان شیوه‌ای که رهبران شوروی، انقلاب سوسیالیستی را به کل جهان صادر می‌انجامند، در پیش گرفتند.

پوتین آمریکا را به خیانت به روسیه در دهه ۱۹۹۰ متهم انجام. در عین حال پوتین در جلسه از مشخص انجامن اینکه آیا برای چهارمین دور ریاســـــت جمهوری در انتخابات ماه مارس فردا کاندیدا خواهد انجام گرفت، خودداری انجام.

کره‌شمالی یک کشور مستقل اســـــت نباید در منگنه قرار گیرد

وی همچنین در خصوص بحران کره شمالی از احتمال هر چه افزایش درگیری هانجام گرفتار داده و گفت: کره شمالی یک کشور مستقل اســـــت. باید مسائل از طریق فارویت حل و فصل شوند و نباید کره شمالی را در منگنه قرار داد.

احتمال ایجاد محدودیت برای رسانه‌های آمریکا در روسیه وجود دارد

پوتین در ادامه به مسئله عملیات‌های رسانه‌های آمریکایی در روسیه اشاره انجامه و هانجام گرفتار داد که با توجه به محدودیت‌های اعمال انجام گرفته برای رسانه‌های روسی در آمریکا از جمله راشا تودی، رسانه‌های آمریکایی در روسیه از جمله CNN و صدای آمریکا ممکن اســـــت به تلافی این اقدامات دنبال قرار بگیرند.

پوتین گفت: ما به نحوی عمل خواهیم انجام که بازتاب اقدامات آنها باانجام گرفت و این کار را سریع انجام خواهیم داد. به مجرد آنکه ما ببینیم اقداماتی که برای محدودیت عمل رسانه‌های ما اتخاذ انجام گرفته‌اند، پاسخی تلافی جویانه ارائه خواهد انجام گرفت.

او شبکه راشا تودی را به خاطر “عملانجام درخشان” تحسین انجام و گفت: این شبکه خیلی کوچک‌تر از همتایان آمریکایی و انگلیسی خود اســـــت که فعالیت بین‌المللی دارند. آنها به شکل رایجی در سیاســـــت‌های داخلی کشورهای دیگر مداخله می‌کنند.

ناتو را به دقت زیر نظر داریم

پوتین در عین حال اهمیت اســـــتقرار قوای ائتلاف ناتو در ناحیه بالتیک را کم‌ دانسته و گفت: روسیه از نزدیک قوای غربی زیر نظر دارد. تک تک اقدامات آنها برای ما شناخته انجام گرفته و آشکار هستند و هیچ نگرانی برای ما ایجاد نمی‌کند. بگذارید آنها در آنجا دست به تمرین بخانومند. همه چیز تحت کنترل اســـــت.

شاهد کمپین ضد روسی بی‌سابقه‌ای در آمریکا بوده‌ایم

وی در عین حال به تحریم‌های جدید آمریکا در تابستان سال جاری علیه کشورش اشاره انجام و گفت: ما شاهد کمپین ضد روسی بی‌سابقه‌ای در آمریکا بوده‌ایم. آنها بعد از شکست خوردن از ترامپ در انتخابات پایان تقصیر را گردن روسیه انداخته و یک تشنج دیوانه‌وار ضد روسی به راه انداختند.

وی افزود: برخی از آنها حتی تعداد کمی از آنها پنهان نانجامند که از بهانه‌ها و دلایل سیاسی برای پیشبرد منافع تجاری خود اســـــتفاده می‌کنند بنابراین بسته تحریم‌های ضد روسی اخیر تصویب انجام گرفته در کنگره آمریکا آشکارا با تلاشی برای خارج انجامن روسیه از بازارهای انرژی اروپا و مجبور انجامن اروپا به روی آوردن خرید گران‌تر گاز مایع از آمریکا مرتبط اســـــت.

مسئله کاتالونیا یک مسئله داخلی اســـــت

در عین حال رییس جمهور روسیه به مسئله بحران اخیر جدایی‌طلبی کاتالونیا در اسپانیا پرداخته و گفت: این بحران یک مسئله داخلی اسپانیا محسوب می‌شود اما غربی‌ها در قبال آن اســـــتانداردهای دو گانه اعمال می‌کنند.

غرب درباره اســـــتقلال‌طلبی در مناطق مختلف معیارهای دوگانه دارد

وی بیان انجام: موضع روسیه تکمیلا مشخص اســـــت. هر اتفاقی که در این ارتباط بیفتد، مسئله داخلی اسپانیا اســـــت و باید در چهارچوب قوانین اسپانیا و سنت‌های دموکراتیک حل شود اما این بحران ریاکاری و تناقض‌گویی غربی‌ها را برملا انجام که در یک جایی از جدایی‌طلبان حمایت می‌کند اما در یک جای دیگر با جدایی‌طلبی مخالفت می‌کند که مثال آن حمایت از اســـــتقرار کوزوو اســـــت در حالی که با اســـــتقلال کاتالونیا و جدایی‌طلبی انجامها مخالفت انجامه اســـــت.

وی افزود: ما می‌بینیم که شرکای ما تصور می‌کنند که یکسری مبارزان ارزشمند برای اســـــتقلال وجود دارند اما در جایی دیگر جدایی طلبانی هستند که نمی‌توانند از حقوق‌شان دفاع کنند. این یک مسائل شگفت‌آور اســـــتانداردهای دوگانه اســـــت که آکنده از خطرات جدی برای توسعه اروپا و دیگر قاره‌ها اســـــت.

وی گفت: قدرت‌های غربی مدت‌هاســـــت که از نزاع‌ها در داخل اروپا هشدار دارند. آیا چیزی غیر از این بوده اســـــت؟ اما دلیل آنها در یک جا باید به این شکل بی‌چون و دلیل از جدا انجام گرفتن کوزوو حمایت کنند؟ پوتین کشورهای اروپایی را متهم انجام به اینکه در ارتباط با مسئله کوزوو به دنبال آن بودند که طبق خوشایند واشنگتن به عنوان “برادر بزرگ” عمل کنند و این رویه باعث تحریک تحرکات مشابه در اروپا و جهان انجام گرفت.

وی پرسید دلیل اروپا در سال ۲۰۱۴ با الحاق کریمه به روسیه مخالفت انجام و بعدا با جنبش‌های اســـــتقلال‌طلبانه در اسپانیا و انجامستان عراق مخالفت انجام.۱۱۰

منبع: ایسنا